¿QUÈ ÉS LA SOSTENIBILITAT?

sostenibilidad

Últimament s’utilitza molt la paraula sostenibilitat, però ¿sabem què és la sostenibilitat exactament? Perquè ens quedi clar aquest concepte i ho puguem posar en pràctica, avui hem preparat aquesta guia on ho expliquem tot.

 

La sostenibilitat és el fet de desenvolupar una necessitat actual, d’aquest moment, sense comprometre la capacitat de les generacions futures a desenvolupar les seves pròpies necessitats. S’ha de garantir l’equilibri entre la cura del medi ambient, el creixement econòmic i el benestar social. Això dóna lloc a tres subtipus diferents.

 

Està molt bé voler desenvolupar-se i avançar, però sempre cal pensar en les altres persones i en el futur que els deixem perquè tinguin les mateixes oportunitats. Així neix aquest concepte, perquè no s’esgotin els recursos dels quals disposem, protegint la natura i facilitant que totes les persones tinguin accés a les mateixes oportunitats.

 

Els diferents tipus de sostenibilitat

 

A nivell econòmic: d’una banda es busca que el creixement econòmic que es dugui a terme generi una riquesa equitativa, que no perjudiquen els recursos de la Terra, que s’inverteixi i reparteixin els recursos econòmics de forma igualitària perquè el desenvolupament sostenible sigui complet . És a dir, vol que les altres sostenibilitats siguin rendibles i justes.

 

Hi ha diversos indicadors macroeconòmics que ens permeten saber si les empreses, a part de ser rendibles, són sostenibles. Com per exemple, el percentatge de transport sostenible o al d’energies renovables. Si tinguéssim en compte aquests indicadors en lloc de el PIB, podríem saber quina part del creixement econòmic afecta la societat i al medi ambient.

 

De tipus mediambiental: procura que es facin servir els recursos de la natura de manera racional i que es protegeixi el medi ambient, ja que no posseeix de recursos inesgotables. També anima a substituir l’ús d’energies tradicionals per energies renovables ja que són millors per al medi ambient. Això també inclou l’estalvi d’aigua, fer servir transport sostenible i innovar en la construcció i arquitectura perquè es construeixin cases i edificis que permetin el desenvolupament sostenible. Perquè es duguin a terme totes aquestes accions, primer tots hem de tenir consciència global.

 

Sostenibilitat social: el seu principal objectiu és que hi hagi un equilibri entre la població i la seva sostenibilitat. Tenint en compte això, fomenta que les persones, les comunitats i les cultures es desenvolupin perquè tothom tingui una bona qualitat de vida, millor sanitat i educació, sempre de forma equitativa. També lluita perquè hi hagi igualtat de gènere, sobretot en els països que estan en desenvolupament.

 

Un cop establert què és el desenvolupament sostenible, les Nacions Unides va establir una sèrie d’Objectius de Desenvolupament Sostenible (o Objectius Globals). Això es va fer per garantir que tothom té les mateixes oportunitats per desenvolupar-se sense que es comprometi la sostenibilitat del planeta. Són 17 en total, tots podem, i devem, implicar-nos per assolir-los.

 

Per a això, hi ha una sèrie d’accions que podem posar en pràctica per contribuir a aquest desenvolupament.

 

Què podem fer per al desenvolupament sostenible?

 

Vivint en una casa sostenible, que estigui orientada de tal manera per aprofitar al màxim les hores de sol. Que utilitzi energies renovables, que estigui correctament aïllat per no perdre calor o que entri fred. D’aquesta manera, no només podrem estalviar energia, sinó que també reduirem la contaminació que produïm.

 

També podem comprar a empreses que es comprometen amb el medi ambient. Empreses que produeixin de forma sostenible, contaminant el menys possible i que paguin als seus empleats el que mereixen.

 

Una altra forma és baixant la temperatura de la calefacció de casa nostra. Mantenir-la al voltant de 19 i 20 graus és suficient per mantenir la calor i és una forma d’evitar el malbaratament d’energia i diners.