POLÍTICA DE PRIVACITAT

A WELLWO TECHNOLOGIC S.L ens preocupem per la privacitat.
A continuació, li indiquem detalladament els tractaments de dades personals que realitzem, així com tota la informació relativa a aquests.

CAPA 1 

Clàusula obtenció de consentiment en recaptar dades de clients

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: WELLWO TECHNOLOGIC S.L
Finalitat: Gestió administrativa i comptable relacionada amb els clients
Legitimació: Execució d’un contracte/Sol·licitud client
Destinataris: Estan previstes cessions de dades a: LES DADES SE CEDEIXEN A GESTORIES, ENTITATS DE CRÈDIT I ORGANISMES PÚBLICS.

PER A LES DADES RECOLLIDES DE LES EMPRESES CLIENT. DELS USUARIS DE LA PLATAFORMA, NO ES REALITZA CAP CESSIÓ DE DADES.

Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats en la informació addicional, que pot exercir ENVIANT UN CORREU ELECTRÒNIC A: info@wellwo.es
Procedència: LES DADES PROCEDEIXEN DEL PROPI INTERESSAT

CAPA 2

Informació completa sobre Protecció de Dades

 • Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Raó social/Nom i cognoms: WellWo Technologic, S.L.

CIF: B67362863

Direcció completa: Centre Audiovisual Roca Umbert, Avda. Enric Prat de la Riba, 77, 08401 Granollers – Barcelona

Web: www.wellwo.es

Correu electrònic: info@wellwo.es

Tel. 938 614 941

 • Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A WELLWO TECHNOLOGIC S.L tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de Gestió integral de les relacions amb els clients no es prenen decisions automatitzades

 • Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre existeixi la relació comercial amb les empreses clients, salvaguardant els terminis legalment establerts.

 • Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució d’un contracte: Serveis de wellness empresarial
 • Consentiment exprés de l’interessat
 • A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

LES DADES SE CEDEIXEN A GESTORIES, ENTITATS DE CRÈDIT I ORGANISMES PÚBLICS.

PER A LES DADES RECOLLIDES DE LES EMPRESES CLIENT. DELS USUARIS DE LA PLATAFORMA NO ES REALITZA CAP CESSIÓ DE DADES.

Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

 • Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en WELLWO TECHNOLOGIC S.L estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, WELLWO TECHNOLOGIC S.L deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: ENVIANT UN CORREU ELECTRÒNIC A: info@wellwo.es

Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta fi.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

 • Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en WELLWO TECHNOLOGIC S.L procedeixen de: (1) DEL PROPI INTERESSAT DE L’EMPRESA: Les categories de dades que es tracten són:

 • Dades identificatives
 • Adreces postals i electròniques
 • Informació comercial
  Dades econòmiques
 • (2) DELS USUARIS DE LA PLATAFORMA TAN SOLS ES TRACTEN:

OBLIGATORI:

 • Dades identificatives/sobrenom
 • Correu electrònic

OPCIONALS:

 • Gènere
 • Dates de naixement

No es tracten categories especials de dades personals (són aquelles dades que revelin l’origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l’afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques dirigides a identificar de manera unívoca a una persona física, dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o l’orientació sexual d’una persona física).

CAPA 1

Clàusula per a recaptar dades de treballadors de WellWo

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: WELLWO TECHNOLOGIC S.L
Finalitat: Permetre l’accés a la plataforma de WellWo
Legitimació: Execució d’una prestació de serveis
Destinataris: No estan previstes cessions de dades
Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats en la informació addicional, que pot exercir ENVIANT UN CORREU ELECTRÒNIC A: info@wellwo.es
Procedència: LES DADES PROCEDEIXEN DEL PROPI INTERESSAT O DE L’EMPRESA CONTRACTANT

Capa 2    

Informació completa sobre Protecció de Dades

 • Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Raó social/Nom i cognoms: WellWo Technologic, S.L.

CIF: B67362863

Direcció completa: Centre Audiovisual Roca Umbert, Avda. Enric Prat de la Riba, 77, 08401 Granollers – Barcelona

Web: www.wellwo.es

Correu electrònic: info@wellwo.es

Tel. 938 614 941

 • Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A WELLWO TECHNOLOGIC S.L tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestió integral dels RRHH

NO ES PRENEN DECISIONS AUTOMATITZADES

 • Per quant temps conservarem les seves dades?

LES DADES ES CONSERVARAN MENTRE EXISTEIXI LA RELACIÓ LABORAL, SALVAGUARDANT ELS TERMINIS LEGALMENT ESTABLERTS.

 • Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució d’un contracte: EXECUCIÓ D’UN CONTRACTE DE TREBALL
 • A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

 • Gestories, entitats públiques, empresa de seguretat i altres proveïdors relacionats amb la PRL, amb la finalitat de Realitzar la gestió integral dels RRHH
 • Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

 • Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en WELLWO TECHNOLOGIC S.L estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, WELLWO TECHNOLOGIC S.L deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: ENVIANT UN CORREU ELECTRÒNIC A: info@wellwo.es

Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta fi.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.aepd.es.

 • Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en WELLWO TECHNOLOGIC S.L procedeixen de: LES DADES PROCEDEIXEN DEL PROPI INTERESSAT O DE L’EMPRESA CONTRACTANT

Les categories de dades que es tracten són:

 • Dades identificatives..
 • Adreces postals i electròniques.

No es tracten categories especials de dades personals (són aquelles dades que revelin l’origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l’afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques dirigides a identificar de manera unívoca a una persona física, dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o l’orientació sexual d’una persona física).

CAPA 1  

Clàusula informativa per a l’e-mail corporatiu de WellWo

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: WELLWO TECHNOLOGIC S.L
Finalitat: Realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal, així com enviar-li comunicacions comercials sobre els nostres productes i/o serveis
Legitimació: Execució d’un contracte de serveis wellness empresarials/ Consentiment exprés de l’interessat
Destinataris: Estan previstes cessions de dades a: Gestories o publicistes, amb la finalitat de realitzar la gestió fiscal i comptable i accions comercials de publicitat.
Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats en la informació addicional, que pot exercir ENVIANT UN CORREU ELECTRÒNIC A: info@wellwo.es
Procedència: LES DADES PROCEDEIXEN DEL PROPI INTERESSAT

Informació completa sobre Protecció de Dades

 • Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Raó social/Nom i cognoms: WellWo Technologic, S.L.

CIF: B67362863

Direcció completa: Centre Audiovisual Roca Umbert, Avda. Enric Prat de la Riba, 77, 08401 Granollers – Barcelona

Web: www.wellwo.es

Correu electrònic: info@wellwo.es

Tel. 938 614 941

 • Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A WELLWO TECHNOLOGIC S.L tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat d’ENVIAMENT DE COMUNICACIONS COMERCIALS AMB CLIENTS I PROVEÏDORS

NO ES PRENEN DECISIONS AUTOMATITZADES

 • Per quant temps conservarem les seves dades?

LES DADES ES CONSERVARAN MENTRE EXISTEIXI LA RELACIÓ COMERCIAL, SALVAGUARDANT ELS TERMINIS LEGALMENT ESTABLERTS.

 • Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució d’un contracte: Serveis de wellness empresarial
 • Consentiment exprés de l’interessat

 

 • A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

 • Gestories o publicistes, amb la finalitat de realitzar la gestió fiscal i comptable i accions comercials de publicitat, amb la finalitat de Realitzar la gestió fiscal i comptable i accions comercials de publicitat
 • Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

 • Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en WELLWO TECHNOLOGIC S.L estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, WELLWO TECHNOLOGIC S.L deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: ENVIANT UN CORREU ELECTRÒNIC A: info@wellwo.es

Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta fi.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.aepd.es.

 • Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a WELLWO TECHNOLOGIC S.L

procedeixen de: LES DADES PROCEDEIXEN DEL PROPI INTERESSAT

Les categories de dades que es tracten són:

 • Dades identificatives..
 • Adreces postals i electròniques.
 • Informació comercial.
 • Dades econòmiques.

No es tracten categories especials de dades personals (són aquelles dades que revelin l’origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l’afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques dirigides a identificar de manera unívoca a una persona física, dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o l’orientació sexual d’una persona física).