Salut Social

Salut Social

Cap al respecte i la tolerància!

Salut Social

Cap al respecte i la tolerància!

Igualtat

Entendre la diversitat per aconseguir la igualtat.

Conciliació

Conciliar la nostra vida personal amb la laboral i familiar.

Habilitats i talent

Desenvolupa i potència les teves habilitats interpersonals.

Civisme i convivència

Conviu des de l’enteniment, el respecte i la solidaritat.