DINERS EN EFECTIU: AVANTATGES I INCONVENIENTS

El dinero en efectivo

  Es parla de diners en efectiu al paper moneda, la moneda metàl·lica, els xecs bancaris al portador i a tot allò que s’ha concebut per a ser utilitzat com a mitjà de pagament. Centrant-nos en el paper moneda al qual anomenem bitllet i a la moneda metàl·lica, podem dir que, de la mateixa manera […]

PER QUÈ ENS COSTA TANT ESTALVIAR?

El ahorro

  Per a tenir una bona salut financera, estalviar és necessari. Tenir un control dels ingressos, de les despeses i procurar estalviar mes a mes per a aconseguir una seguretat financera. L’estalvi és aquella part que no gastem dels ingressos que percebem. Com més ingressos tinguem, més capacitat d’estalvi tindrem. Però per a estalviar, encara […]