CAUSES I EFECTES DE LA DESFORESTACIÓ

Deforestación

La desforestació és el procés, generalment provocat pels humans, que destrueix la vegetació d’un bosc. Malgrat que les causes siguin principalment humanes, de vegades també intervenen factors no humans, com per exemple, un incendi no provocat. Tots sabem que els arbres compleixen una sèrie de funcions molt importants per a la supervivència de l’ésser humà […]

CAUSES I CONSEQÜÈNCIES DE LA CONTAMINACIÓ DE L’AIGUA

agua contaminada

Un dels principals problemes que tenim en l’actualitat és la contaminació de l’aigua. Ja sigui dels rius, de les mars, oceans, llacs o embassaments. Si no podem frenar aquest malament, la supervivència de la nostra espècie i de tot ésser viu en el planeta, està seriosament compromesa. La contaminació de l’aigua ocorre quan la seva […]

LES CONSEQÜÈNCIES DE LA CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA

contaminación atmosférica

Entenem com a contaminació atmosfèrica tota la presència en l’atmosfera de matèria, energia i/o substàncies que puguin suposar una molèstia, perill o risc per a les persones i el medi ambient. També pot afectar els animals i la seva forma de vida. FDA approved the first-ever generic version of EpiPen – STAT buy sildenafil citrate […]

QUÈ ÉS LA CONTAMINACIÓ LUMÍNICA I QUINES SÓN LES SEVES CONSEQÜÈNCIES?

contaminación lumínica

El terme contaminació lumínica està causant polèmica perquè la comunitat no es posa d’acord amb la seva definició. D’una banda, es defineix com a contaminació lumínica la llum artificial que degrada l’ecosistema o el medi natural. D’altra banda, hi ha els qui la defineixen com l’emissió de llum artificial nocturna a una intensitat, direcció, rang […]

15 TIPUS DE CONTAMINACIÓ DEL MEDI AMBIENT

La contaminació del medi ambient és quan s’introdueix en el terra, l’aigua o l’aire un element que els causa un mal. Aquest mal pot durar més o menys temps, fins i tot pot arribar a ser permanent. En conseqüència, s’altera el funcionament natural negativament. Encara que ho associem al medi ambient quan parlem de contaminació, […]

QUÈ ÉS LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA?

El soroll és un so desagradable (o no desitjat) per a qui l’escolta. Això, en conseqüència, dependrà de la sensibilitat de cada persona. Però hi ha un nivell de volum, a partir del qual tothom es sentirà molest. La contaminació acústica és una de les preocupacions més grans per als habitants i visitants de les […]

EL CANVI CLIMÀTIC EN EL NOSTRE PLANETA

El cambio climático

Tots hem sentit parlar sobre el canvi climàtic. Però pot ser que no tinguem clar què és exactament. Això pot ser degut a l’excés d’informació entorn d’aquest tema o a la falta d’interès pel tema. Sigui per la raó que sigui, això pot portar-nos a creure certs mites sobre el canvi climàtic. Per a entendre […]