CONSELLS PER A SEPARAR LA VIDA LABORAL DE LA PERSONAL I FAMILIAR

Separar la vida laboral de la personal

 

En l’època actual moltes persones veuen complicat separar la vida laboral de la personal i familiar a causa de diferents factors com, per exemple, les noves tecnologies que ens fan estar permanentment connectats. No posar límits i acabar fusionant tots dos àmbits, comporta problemes de salut com el desgast mental i físic o problemes de conciliació, dificultats per a mantenir i cuidar les relacions socials i d’un mateix.

8 CONSELLS PER A SEPARAR LA VIDA LABORAL DE LA PERSONAL I FAMILIAR

Establir dues franges

Diferència la teva jornada i no alternacions entre el professional i el personal. Observa com és el teu dia, el temps que destines al treball i marca’t una franja per a dividir la teva jornada en dues. Una serà el temps que passes treballant i l’altra la que dediques a relacionar-te amb el teu entorn i amb tu mateix. Si és necessari, fixa uns horaris. Sembla evident, però establir aquesta divisió ajuda a comprometre’ns i a gaudir d’un ple equilibri.

Planificació

Per separar la vida personal laboral de la personal cal dedicar una mica del teu temps a la planificació. Dedica un moment a la setmana per organitzar i visualitzar les tasques, els plans, les activitats i situar-les en un calendari o agenda, en funció al mateix temps que precisin cadascuna d’elles. És fonamental assignar-los un espai i comprometre’s a seguir-lo.

Prioritzar

Quan tenim moltes coses que fer i creiem que la setmana no ens donarà per a portar totes les tasques a cap, abans de planificar, és molt útil fer l’exercici de classificar les tasques en imprescindibles, desitjables i innecessàries. Les imprescindibles són aquelles que no podem deixar de costat i que evitar-les poden portar-nos a conseqüències negatives. Les desitjables són importants, però no urgents i les innecessàries són les tasques que suposen una complicació i que aporten un benefici molt petit.

Repartició de les tasques

Separar la vida laboral de la personal és una cosa que han de fer homes i dones per igual. Recorda que la repartició de les tasques domèstiques i familiars és el primer pas davant la igualtat de gènere i un pas necessari perquè totes les persones puguin conciliar la seva vida personal, familiar i laboral. Les persones d’un mateix nucli familiar o que conviuen juntes tenen la responsabilitat de repartir totes les tasques de manera equitativa.

Comunicar i demanar ajuda en el treball

Una de les raons per la qual moltes persones solen emportar-se treball a casa és perquè no arriben a abastar-ho tot. En aquests casos és aconsellable comunicar la teva situació al teu equip i demanar ajuda. Fer-ho no et fa incompetent, no et fa egoista, ni et perjudica en el teu creixement professional. Demanar ajuda abans que es converteixi en un problema greu i saber delegar és sinònim d’autoconfiança, d’intel·ligència i de responsabilitat.

Posar límits amb l’ús de la tecnologia

Gràcies a la tecnologia podem estar comunicats les 24 hores del dia amb qualsevol persona, estigui on estigui, però si no es fa un bon ús i no es posen límits, pot arribar a absorbir l’atenció i provocar que una persona estigui més temps treballant de l’estipulat. Si tens un mòbil de treball i un altre personal, una vegada surtis del treball, una recomanació és desconnectar-lo sempre que sigui possible. Si s’utilitza el mateix, activar només les trucades per a així evitar mirar constantment o crear comptes amb diferents usuaris, una per al treball i una altra per a la vida personal.

Reservar un temps personal

Guarda sempre un moment a la setmana per a compartir-lo amb el teu entorn. Cuidar les relacions personals és vital per a la salut emocional i ajuda a separar la vida personal de la laboral i familiar. La vida personal no se centra en la família, sinó a dedicar un temps a les amistats i, per descomptat, un temps a les autocures i a les activitats individuals que et facin feliç i que cuidin la teva salut. Fer esport, per exemple, no sols és beneficiós per al cos, també ho és per a alliberar tensions del treball i millorar l’estat d’ànim.

Afterwork

Una cosa molt estesa en els últims anys són els after work, encara que sempre s’han fet sota altres noms. Són reunions informals de companys i companyes del treball fora de l’horari laboral on prendre una copa, parlar i alliberar tensions. És normal que en formar part d’un mateix grup de treball es parli d’ell, però cal evitar, en la mesura que sigui possible, que sigui el tema central. Fora del treball, s’ha de separar la vida laboral de la personal, perquè ja forma part del temps lliure i és un moment perfecte per a compartir opinions d’altres assumptes que no impliqui tornar a tenir la ment posada en les obligacions professionals.