ELIMINACIÓ DE LA DISCRIMINACIÓ RACIAL: ORIGEN I CAUSES

La eliminación de la discriminación racial

 

El passat 21 de març es va celebrar el Dia Internacional de l’Eliminació de la Discriminació Racial. Podríem creure que amb el pas del temps la discriminació racial és una cosa de la qual ja no hauríem de preocupar-nos, perquè la societat ha evolucionat positivament, però la veritat és que s’ha agreujat en els últims anys.

En la Convenció Internacional sobre l’Eliminació de la Discriminació Racial, van definir la discriminació racial com “tota distinció, exclusió, restricció o preferència basada en motius de raça, color, llinatge o origen nacional o ètnic, que tingui per objectiu o per resultat anular o menyscabar el reconeixement, gaudi o exercici, en condicions d’igualtat, dels drets humans i llibertats fonamentals”.

L’Assemblea General de les Nacions Unides va remarcar que en totes les doctrines de superioritat racial s’amaguen teories científicament falses, condemnables, socialment injustes i perilloses. L’eliminació de la discriminació racial és necessària perquè milions de persones, que s’enfronten diàriament a problemes derivats del racisme, puguin viure amb dignitat. Si donem un cop d’ull als 30 articles dels drets humans, està explícitament reconegut el dret a la igualtat i a la no discriminació.

ORIGEN DEL DIA INTERNACIONAL DE L’ELIMINACIÓ DE LA DISCRIMINACIÓ RACIAL

El 21 de març de 1960 en Sharpeville (Sud-àfrica), la policia va matar a 69 persones en una manifestació pacífica on protestaven contra l’apartheid. Aquest dia es recorda com la Matança de Sharpeville. Va ser el 26 d’octubre de 1966 quan l’Assemblea General de les Nacions Unides va proclamar el 21 de març com el Dia Internacional de l’Eliminació de la Discriminació Racial amb l’objectiu d’instar la comunitat internacional a eliminar totes les formes de discriminació racial.

L’apartheid va ser un sistema de segregació racial que es va instaurar formalment a Sud-àfrica en 1948 i que va estar en vigor fins al 1992. Consistia a crear llocs separats en tots els àmbits de la vida, per a diferents grups racials, amb el propòsit de conservar el poder de la minoria blanca, ja que eren el 21% de la població i que en altres condicions haurien perdut la seva posició de privilegi. Aquest sistema discriminava la població negra i índia, creant un sistema desigual.

3 CAUSES DE LA DISCRIMINACIÓ RACIAL

L’eliminació de la discriminació racial comença per entendre les causes que han portat a una part de la societat a pensar i actuar amb tal discriminació. Conèixer-les és molt valuós per a poder prendre acció. T’expliquem a continuació les més comunes:

Por

Al llarg dels anys s’ha coincidit que la por és la causa principal del racisme. Un experiment realitzat en els anys 40 als Estats Units anomenat Doll test, es va fer amb l’objectiu de comprovar el nivell de marginació que percebia la infància afroamericana a conseqüència de la discriminació i la segregació racial. Es va repetir a Itàlia en 2016 i els resultats van mostrar que continua existint por i prejudicis.

De fet, també expliquen aquesta causa amb la teoria de l’afecte de mera exposició, duta a terme pel psicòleg Robert Zajonc. L’estudi conclou que, com més coneixem alguna cosa o a algú, més ens agrada i al revés. La conclusió va ser que existeix un vincle molt estret entre la familiaritat i la nostra manera de jutjar.

Ideologia

Durant molt de temps al llarg de la història, han existit diferents corrents de pensament basades a considerar a unes persones millors que unes altres, al tracte d’inferioritat i, en definitiva, a la segregació. Són ideologies que no s’han erradicat i que, encara avui dia, segueixen presents en l’educació que es dona en diferents àmbits, com per exemple, en les llars.

A causa d’aquesta ideologia, encara avui existeixen entorns en els quals es continua practicant l’esclavitud. Per exemple, en algunes indústries de molts països. A més, pensar que existeixen unes persones millors que unes altres, contribueix a la guerra. L’eliminació de la discriminació racial comença per educar en la igualtat.

Circumstàncies socioeconòmiques

Altra de les causes de la discriminació racial són les circumstàncies de tipus social i econòmiques, i que han estat determinants en l’eclosió de conductes discriminatòries i injustes. I és que, quan una persona o grup de persones tenen una mala situació socioeconòmica, són vulnerables als interessos i s’estableix un ambient més propens a la discriminació.

Un exemple és el nazisme. En acabar la Primera Guerra Mundial, Alemanya va quedar marcada per la desigualtat, la pobresa i la desocupació. Es calcula que un de cada quatre alemanys no tenien treball. El règim nazi va fer propaganda culpant als jueus dels problemes d’Alemanya i va prometre “pa i treball” a totes aquelles persones que s’unissin a ells. El resultat van ser molts alemanys units per l’odi enfront d’un supòsit enemic.