HABILITATS IMPRESCINDIBLES EN EL TREBALL

Las habilidades en el trabajo

 

“L’ésser humà és un animal social per naturalesa”, com ja deia Aristòtil fa més de 2.500 anys. I és que ens necessitem en societat per a sobreviure. L’home aïllat no pot desenvolupar-se com a persona i d’aquí la nostra tendència a agrupar-nos en lloc d’aïllar-nos.

Per a comunicar-nos i conviure, precisem d’una sèrie d’habilitats que hauríem d’anar desenvolupant al llarg de la vida. En l’àmbit laboral, la formació és la base per a saber desembolicar-se en una professió, però són les habilitats les que marquen la diferència i les que afegeixen valor a la plantilla d’una empresa.

Les habilitats en el treball són aquelles que no tenen a veure amb el coneixement tècnic sinó amb el seu caràcter. A aquestes habilitats en el treball, se li sumen unes aptituds socials que enriqueixen els equips, fan que l’ambient sigui més agradable i que tot funcioni correctament.

HABILITATS EN EL TREBALL

A nivell laboral existeixen unes certes capacitats que són molt valorades i que reforcen la qualitat del personal. Gairebé totes les empreses, independentment del sector, valoren les habilitats socials de les col·laboradores i els col·laboradors perquè són necessàries per al treball en equip i la productivitat. Aquestes són necessàries en tots els llocs de tota l’estructura de la corporació.

Algunes de les habilitats en el treball més valorades són:

Comunicació

Comunicar-se de manera clara i efectiva amb les altres persones del teu treball, tant de manera oral com escrita, és primordial. S’utilitza tot el temps i, sense una correcta comunicació, poden passar confusions amb repercussions greus. Ser capaç de transmetre la informació en les tasques a realitzar, de fer proposicions de noves idees de manera clara, poder parlar sense vergonya i expressar-se adequadament, és bàsic en qualsevol ocupació.

Capacitat de sentir

Escoltar és una habilitat que està directament relacionada amb la comunicació i es necessiten l’una de l’altra per a ser un bon comunicador. És tan important expressar-se correctament com saber escoltar els companys. Aquesta habilitat ajuda a la convivència entre equips, entre equips d’altres departaments i amb els clients, ja que se senten valorats i respectats.

Capacitat d’adaptació/flexibilitat

En tots els treballs hi ha canvis i l’habilitat d’adaptar-se als entorns laborals en constant transformació, és un valor afegit en un col·laborador o col·laboradora. Aquesta capacitat d’adaptació és necessària tant si comences en una nova ocupació, com si ja portes temps, perquè succeeixen imprevistos enfront dels quals ser capaços d’aportar solucions i ser resolutius resulta molt valuós.

Maneig de conflictes

Una de les habilitats en el treball és la capacitat de manejar els problemes. Passem gran part del nostre temps treballant i, com és natural, poden passar conflictes. És necessari saber estar relaxat i amb calma confrontar la situació, tractar-ho de manera justa i coherent amb totes les parts confrontades. Saber manejar conflictes és saber explicar la causa del problema i intentar eliminar les diferències per a arribar a punts en comú d’una manera constructiva i sense complicar més la situació.

Empatia

Posar-se en la situació de les altres persones i intentar comprendre la seva posició, és una habilitat que ajuda al benestar dels equips d’una empresa. Escoltar activament, entendre i relacionar-se amb els pensaments i les experiències dels altres és clau en totes les situacions, però sobretot en les més difícils.

Creativitat

En el dia a dia sorgeixen situacions que s’han de resoldre i hi ha moltes maneres de solucionar-les, tantes com maneres diferents de pensar. Els treballadors i les treballadores més valorades són aquelles que aporten noves idees i busquen solucions, que observen i estan oberts a veure les situacions des d’una visió creativa, explorant noves possibilitats.

Organització

Una altra habilitat en el treball és l’organització. Cada persona té les seves funcions en una empresa i hauria de ser capaç de gestionar-les. Es tracta d’analitzar la informació i les tasques, planificar, establir prioritats, marcar-se objectius realistes i, finalment, passar a l’acció i dur-les a terme. Amb plantilles organitzades, les empreses són més eficaces i és per això que és una habilitat tan apreciada.

Actitud positiva

L’actitud individual de les persones que integren un equip és important per a aconseguir un bon ambient general. Per a fer del lloc de treball un lloc més productiu i humà, és necessari plantilles amb persones amb una bona actitud, disposades a desenvolupar el bon comportament amb els altres, bona relació i amabilitat. No fa falta crear amistats, però sí una relació de bons companys.

Treball en equip

Tenir un caràcter proactiu, obert i la capacitat de col·laborar amb les altres persones, són actituds que denoten que un individu és capaç de treballar amb més companys i companyes. És de primera necessitat en totes les empreses i fins i tot en el treball més independent es necessita de col·laboració perquè tot funcioni.