7 PASSOS PER A UN CONSUM INTEL·LIGENT

El consumo

 

En aquest article, volem destacar set passos per a un consum intel·ligent, extret del treball desenvolupat en el marc del Conveni establert entre el Ministeri d’Educació, el Banc d’Espanya i la Comissió Nacional del Mercat de Valors per a l’Educació Financera a l’Escola.

L’objectiu d’aquesta iniciativa és millorar la cultura financera de la població i, en concret, ajudar les persones a ser més conscients en el moment de prendre decisions en el seu consum i que poden afectar l’economia personal i al benestar global.

EL CONSUM INTEL·LIGENT EN 7 PASSOS

Consum conscient

Totes les persones que habiten en el planeta són consumidores i, en consumir, un individu decideix el que és bo per a si mateix. La suma de les decisions que una persona pren en consumir, dirigeix el mercat i l’economia en el seu conjunt.

La persona que consumeix sent conscient del seu poder com a consumidor, els seus drets i obligacions, que sap què és el que necessita, ho exigeix i assumeix les conseqüències de la seva manera de consumir, està consumint de manera intel·ligent.

Consum informat

Totes les persones són lliures de triar el que volen consumir, però per a poder prendre aquesta decisió i decidir entre les diferents opcions que li ofereix el mercat, primer de tot, és imprescindible informar-se.

La persona que consumeix comparant qualitat i preu prèviament, que selecciona productes que satisfan de manera real i efectiva les necessitats que té, està consumint de manera intel·ligent.

Consum crític

Quan s’ofereix i es promociona un producte, darrere hi ha una sèrie de publicistes i proveïdors que volen vendre el seu article o servei, convencent al consumidor i la consumidora de la necessitat d’adquirir-lo. A vegades, la publicitat associa a aquest producte o servei, característiques i valors que no són reals, com millorar l’estatus, tenir més poder, aconseguir ser més atractiu, tenir més fama, etc.

La persona que consumeix tenint en compte aquest aspecte i des d’un punt de vista crític davant la publicitat i les modes, es valora i valora a les altres persones pel que són i no pel que tenen, està consumint de manera intel·ligent.

Consum saludable

Gràcies als avanços mèdics, científics i tecnològics, podem dir que avui les persones han augmentat l’expectativa de vida, gràcies als productes i els serveis que aquests progressos proporcionen a la societat. Però a vegades, part d’aquesta evolució ha propiciat a seguir uns hàbits poc saludables i una vida sedentària.

La persona que consumeix pensant en la seva salut, portant una alimentació completa i equilibrada, mantenint-se activa, dorm bé, modera el consum d’alcohol, no s’automedica i evita fumar, és una persona que consumeix de manera intel·ligent.

Consum sostenible

Avui, el planeta i les societats pateixen dècades d’explotació, desaprofitament i contaminació de la Terra i dels seus recursos naturals, sense restriccions i sense reflexionar sobre les repercussions, comprometent el desenvolupament i la vida de les generacions futures.

La persona que consumeix pensant en els efectes que el seu consum té en el seu entorn i tria sempre que pot productes ecològics i de proximitat, que utilitza l’aigua i l’energia que necessita sense fer un mal ús, separant les escombraries i aprofitant els productes, evitant tirar i malgastar, està consumint de manera intel·ligent.

Consum solidari

La desigualtat econòmica en el món provoca que algunes persones puguin comprar tot el que desitgin i que unes altres, en canvi, a penes puguin consumir el que és imprescindible per a garantir la seva supervivència i poder viure de manera digna.

La persona que compra objectes i contracta serveis considerant els efectes d’aquest consum en altres persones i que, quan li és possible, tria productes artesanals i/o d’empreses amb polítiques laborals justes i processos de producció nets, consumeix de manera intel·ligent.

Consum actiu

El consum actiu fa referència a conèixer els drets que cada individu té com a consumidor, prendre decisions responsables i comptar amb una xarxa de suport d’organitzacions de consumidors i usuaris per a així garantir la justícia i les bones pràctiques en el consum. Això fa que els consumidors siguin més forts.

La persona que consumeix de manera responsable i suma forces amb altres persones per a conèixer i defensar els seus drets com a consumidors, consumeix de manera intel·ligent.