QUÈ ÉS L’AUTOCONSUM ENERGÈTIC?

El autoconsumo energético

 

La cerca de formes més eficients i econòmiques d’utilitzar l’energia s’ha convertit en una prioritat per a molts. D’una banda, som més conscients de l’impacte ambiental que té. Per l’altra banda, està el cost econòmic dels recursos energètics tradicionals. Cada vegada puja més i és una de les grans raons per les quals més persones busquen alternatives. Per aquestes raons, l’autoconsum energètic es presenta com una solució, permetent a particulars i empreses generar part o la totalitat de la seva electricitat a través d’instal·lacions de generació d’energia de la seva propietat. Però, què s’entén per autoconsum? Realment té avantatges sobre la nostra butxaca i el medi ambient?

QUÈ IMPLICA L’AUTOCONSUM ENERGÈTIC?

L’autoconsum energètic es refereix al proveïment d’electricitat per part d’un individu o una entitat, a partir de fonts d’energia renovable, com la solar o l’eòlica, a través d’instal·lacions de generació d’energia que són de la seva propietat. Aquestes instal·lacions solen estar situades en el mateix punt de consum o en les seves proximitats, facilitant així la utilització directa de l’energia produïda.

TIPUS D’AUTOCONSUM ENERGÈTIC

1. Autoconsum amb excedents i sense excedents
Amb excedents

Quan tens un sistema d’autoconsum amb excedents, significa que si produeixes més energia de la que consumeixes en un moment donat, aquest excés pot ser enviat a la xarxa elèctrica. D’aquesta manera, pots rebre una compensació en la teva factura d’electricitat o fins i tot generar ingressos.

Sense excedents

D’altra banda, si optes per l’autoconsum sense excedents, qualsevol energia addicional que generis es destina exclusivament per al teu propi consum. Això significa que no tens l’opció de vendre aquest excés d’energia a la xarxa elèctrica, però, així i tot, pots aprofitar al màxim l’energia que produeixes per a les teves necessitats diàries.

2. Autoconsum connectat a la xarxa o aïllat
Connectat a la xarxa

En aquesta mena d’autoconsum, el teu sistema de generació d’energia està connectat a la xarxa elèctrica convencional. Això et permet obtenir energia de la xarxa quan la teva pròpia producció no és suficient per a cobrir les teves necessitats. És com tenir un suport per a assegurar-te que sempre tens electricitat disponible, fins i tot si el teu sistema de generació no està produint suficient energia en uns certs moments.

Aïllat

D’altra banda, l’autoconsum aïllat implica que el teu sistema funciona de manera independent, sense estar connectat a la xarxa elèctrica externa. Això significa que tota l’energia que utilitzes prové de les teves pròpies fonts de generació, com a panells solars o turbines eòliques. És una opció popular en àrees remotes on pot ser costós o difícil accedir a la xarxa elèctrica convencional.

3. Autoconsum individual o col·lectiu
Individual

En aquest cas, el teu sistema de generació d’energia proveeix només a la teva llar o negoci. És a dir, tota l’energia que produeixes es fa servir exclusivament per a les teves pròpies necessitats energètiques.

Col·lectiu

D’altra banda, l’autoconsum col·lectiu implica que una instal·lació de generació d’energia proveeix a múltiples usuaris o consumidors. Per exemple, en un edifici d’apartaments o una comunitat de veïns, tots comparteixen l’energia produïda per un sistema comú de generació, la qual cosa pot ser més eficient i econòmic per a tots.

AVANTATGES I DESAVANTATGES DE L’AUTOCONSUM ENERGÈTIC

Avantatges

Utilització d’energia renovable: en aprofitar fonts d’energia renovable, com la solar o l’eòlica, es contribueix a la reducció d’emissions de gasos d’efecte d’hivernacle i es promou la sostenibilitat ambiental.

Independència energètica: l’autoconsum energètic permet als usuaris i a les usuàries, reduir la seva dependència dels recursos energètics convencionals i de les fluctuacions en els preus de l’electricitat.

Estalvi econòmic: a llarg termini, l’autoconsum pot resultar en estalvis significatius en les factures d’electricitat, arribant a reduir fins a un 70% dels costos, especialment en el cas d’instal·lacions en habitatges unifamiliars.

Desavantatges

Inversió inicial elevada: encara que els costos d’instal·lació han disminuït en els últims anys, la inversió inicial per a implementar sistemes d’autoconsum continua sent considerable, la qual cosa pot limitar la seva accessibilitat per a algunes persones.

Necessitat d’emmagatzematge: en molts casos, l’autoconsum requereix la instal·lació de sistemes d’emmagatzematge d’energia, com a bateries, per a garantir un subministrament estable en moments de baixa producció.