DIA INTERNACIONAL DE LA SALUT I SEGURETAT EN EL TREBALL

salud y la seguridad en el trabajo

 

El 28 d’abril és el Dia Internacional de la Salut i Seguretat en el Treball. Aquest dia va ser establert per l’Organització Internacional del Treball (OIT) l’any 2003, per a conscienciar sobre la importància de garantir condicions laborals segures i saludables per als treballadors de tot el món.

Aquesta data va ser triada per a honrar a les víctimes d’accidents laborals i malalties professionals. El 28 d’abril de l’any 1971, es va produir una explosió en una mina en Farmington, Virgínia Occidental (els EUA), en la qual van morir 78 miners. Aquest tràgic esdeveniment va cridar l’atenció sobre la necessitat de millorar les condicions laborals i la seguretat en el lloc de treball.

L’ORIGEN DE LES MESURES DE SALUT I SEGURETAT EN EL TREBALL

Les mesures van sorgir com a resposta a les terribles condicions laborals que experimentaven els treballadors durant la Revolució Industrial. A partir d’aquesta data, van anar millorant a través de les lluites sindicals i les lleis laborals. A mesura que la consciència sobre aquests problemes va anar augmentant, es van crear organitzacions internacionals dedicades a protegir els treballadors de tot el món.

Les mesures de salut i seguretat en el treball van sorgir arran de les terribles condicions laborals i els accidents que succeïen en els inicis de la Revolució Industrial a Europa i Amèrica del Nord. Amb l’augment de la producció a les fàbriques, les màquines i els processos productius es van tornar cada vegada més perillosos per als treballadors, que sovint treballaven llargues hores en condicions insalubres i sense cap protecció. La necessitat de protegir els treballadors d’aquests perills es va fer evident amb la creixent quantitat d’accidents i malalties relacionades amb el treball.

A finals del segle XIX i principis del segle XX…

Els treballadors van començar a organitzar-se en sindicats per lluitar per millors condicions laborals i salaris justos. Aquestes lluites van conduir a la promulgació de les primeres lleis laborals que establien requisits mínims de seguretat en el lloc de treball, així com hores de treball i salaris mínims.

Als Estats Units, el primer exemple de legislació de seguretat en el lloc de treball va ser la Llei de Fàbriques de Massachusetts, aprovada en 1877, que requeria que les fàbriques instal·lessin baranes i proteccions per a maquinàries perilloses, així com reduir la jornada laboral a 10 hores per a les dones i els nens. A Europa, la primera llei de seguretat en el lloc de treball va ser promulgada al Regne Unit en 1833, que regulava l’edat dels nens que treballaven a les fàbriques i establia algunes mesures de seguretat.

A mesura que la consciència va anar augmentant, es van crear organitzacions internacionals dedicades a la protecció dels treballadors, com l’Organització Internacional del Treball (OIT), que va ser fundada en 1919 i que es dedica a establir normes internacionals de treball i promoure la justícia social a tot el món.

PER QUÈ ÉS IMPORTANT EL DIA INTERNACIONAL DE LA SALUT I LA SEGURETAT EN EL TREBALL?

  1. La seguretat i la salut són drets fonamentals: tots els treballadors tenen dret a treballar en un entorn segur i saludable. Aquest dia ens recorda que aquests drets han de ser respectats i protegits per ocupadors i governs.
  2. Prevenció d’accidents i malalties laborals: aquest dia és una oportunitat per a enfocar l’atenció en la prevenció d’accidents i malalties relacionats amb el treball. Les mesures de prevenció poden reduir el nombre de lesions i malalties en el lloc de treball, la qual cosa millora la qualitat de vida dels equips.
  3. Productivitat i eficiència: les plantilles saludables i segures són més felices. A més, se senten més productives i eficients en el seu treball. En promoure un entorn segur, totes les persones poden realitzar millor el seu treball, per tant, augmenta la sensació d’orgull i millora l’autoestima.
  4. Responsabilitat social: les empreses tenen una responsabilitat social per a protegir la salut i el benestar dels seus treballadors i treballadores. El Dia de la Salut en el Treball és una oportunitat per a recordar que les corporacions han de complir amb les normes i regulacions relacionades amb la salut i la seguretat en el lloc de treball. Així mateix, recordar-los que és un deure treballar per a millorar constantment les condicions laborals dels seus empleats.