ENS ESTEM QUEDANT SENSE SORRA?

La arena

 

Imagina’t una platja sense sorra. Impossible, veritat? Però la sorra no sols afecta al paisatge que gaudim. Sabies que és el segon recurs més utilitzat després de l’aigua, però només està regulat en algunes parts del món? Aquest fet està causant veritables problemes en el medi ambient.

ALGUNES DADES SOBRE LA SORRA

Cada any s’extreuen 59 milions de tones de materials a tot el món, i fins a un 85% és sorra per a la construcció. Per darrere de l’aigua i per davant dels combustibles fòssils, la sorra és el segon recurs natural més demandat i existeix un mercat negre internacional que comercia amb ella a preu d’or.

A més, alguns informes suggereixen que la seva demanda global està augmentant a mesura que la població mundial creix i es construeixen més infraestructures. Segons un informe de l’ONU de 2019, s’estima que la demanda mundial de sorra i grava aconseguirà els 82 mil milions de tones en 2060.

És important destacar que el seu ús pot variar segons les regions geogràfiques i les activitats econòmiques predominants. Per exemple, la construcció d’edificis i la fabricació de vidre són grans consumidors de sorra en algunes parts del món, mentre que en altres regions la indústria petroliera o la producció de sorra per a fins recreatius poden ser els principals usuaris.

En 2019, l’ONU va publicar un informe titulat: “Extracció de sorra: impactes econòmics, ambientals i socials en la gestió dels recursos naturals”, destacant:

  • La demanda d’aquest recurs natural està augmentant mundialment i l’extracció no regulada pot tenir efectes negatius en els ecosistemes costaners i els cossos d’aigua, així com en les comunitats locals que depenen d’aquests recursos.
  • Existeix relació entre l’extracció de sorra i el canvi climàtic, així com sobre el paper que juga la sorra en la construcció d’infraestructures sostenibles i resilients.

En resum, aquest informa, explica la necessitat d’una millor gestió i regulació de l’extracció de sorra.

I D’ON SURT?

Es troba en grans quantitats en la naturalesa i s’extreu de rius, llacs, oceans i dunes. La seva qualitat i la quantitat disponible varien segons la ubicació geogràfica i la composició geològica.

Aquesta es forma a partir de l’erosió de roques i minerals, la qual cosa pot portar molt de temps a ocórrer de manera natural. I és que la regeneració natural de la sorra depèn de diversos factors:

El clima afecta a la taxa d’erosió i sedimentació. En general, les àrees amb clima més humit tendeixen a tenir una major taxa de sedimentació, la qual cosa pot ajudar a regenerar la sorra més ràpidament.

La topografia d’una zona també afecta la taxa d’erosió i sedimentació. Per exemple, les àrees amb vessants més pronunciats tendeixen a tenir una major taxa d’erosió, la qual cosa pot disminuir la quantitat d’aquest recurs disponible en una àrea determinada.

Els processos naturals d’erosió i sedimentació també afecten la quantitat de sorra disponible en una àrea determinada. Els rius i els corrents poden transportar-la des d’una zona a una altra, la qual cosa pot ajudar a regenerar-la en una zona en particular.

Si afegim a això, l’extracció massiva sense respectar els seus temps naturals, tenim com a conseqüència una disminució de la sorra disponible, que té efectes negatius en els ecosistemes aquàtics i terrestres.

LA SORRA I EL MERCAT NEGRE

Existeix un mercat negre de sorra en algunes parts del món. L’extracció i el comerç il·legal d’aquest recurs poden tenir lloc en àrees on la demanda és alta i els controls són laxos, la qual cosa porta a l’explotació excessiva i la degradació ambiental.

En alguns països, com l’Índia i altres del sud-est asiàtic, s’han reportat casos d’extracció il·legal d’aquest material de rius i platges. La sorra extreta il·legalment sovint es ven a preus més baixos que en el mercat legal i s’utilitza en la construcció i altres fins industrials.

A més, s’ha informat que alguns països la importen il·legalment d’altres llocs, la qual cosa pot tenir conseqüències ambientals greus per a les regions d’on s’extreu. Acreix el problema de comerç il·legal d’aquest recurs natural, que també pot estar relacionat amb el tràfic de persones i l’explotació laboral.

Si t’estàs preguntant com aconseguir que desaparegui aquesta problemàtica, de moment, només es coneix una manera: mitjançant la implementació de pràctiques d’extracció responsable i l’adopció de tecnologies alternatives per a reduir la necessitat de sorra en unes certes indústries.