FEEDBACK: L’ARMA INFAL·LIBLE PERQUÈ LA TEVA EMPRESA AVANCI

El feedback en el trabajo

Un any nou laboral dona principi i és una magnífica oportunitat per a fer balanç, analitzar resultats del període que deixem enrere i establir objectius futurs. Però a vegades, les persones que lideren equips i els directius, passen per alt una pràctica vital per a avançar: el feedback (“retroalimentació” seria la seva traducció al català). És aconsellable per a la salut de l’empresa, invertir temps a crear espais per a avaluar, compartir opinions i reconèixer els èxits.

D’una banda, és necessari que l’equip comenci l’any sabent quins han estat els seus assoliments en el període anterior. El propòsit és generar motivació i potenciar l’autoestima individual i col·lectiva. D’altra banda, és indispensable fer un feedback de les observacions que siguin necessàries de l’entorn laboral (el treball que es duu a terme, la manera de fer-lo, etc.), amb l’objectiu de fer una trucada a l’acció de millora com a resultat final. És la manera més eficient d’avançar de manera segura. Una manera de fer-ho és amb la pràctica dels feedback wraps que explicarem en aquest article.

El feedback positiu als treballadors és necessari

Donar un feedback positiu i constructiu a l’equip és una eina eficaç per ajudar-los a desenvolupar les seves habilitats, destacar les seves fortaleses i perquè obtinguin, per part de l’empresa, l’enhorabona i la confiança que s’han guanyat amb el seu treball diari. Erròniament, es busquen moments per a expressar problemàtiques, allò que no és correcte o els errors comesos per l’equip. Però, els equips amb millor rendiment, són aquells en els quals el feedback és continuo, donant-los valor als punts positius i no sols traslladant els negatius.

Alguns errors en els quals cauen les persones que estan a càrrec d’una empresa, mànagers i gerents, és pensar que elstreballadors reben un sou pel treball que exerceixen i que el feedback positiu no és necessari, perquè fer-lo bé és la seva obligació. O pensar que amb les felicitacions els treballadors disminueixen el seu rendiment, que només s’ha de dedicar temps als comentaris que impliquen correccions. Caure en aquests pensaments és un error si es vol aconseguir una plantilla unida, satisfeta, pròspera, en la qual els treballadors estiguin contents amb el seu treball.

Donar un feedback positiu a l’empleat és:
 • Felicitar-lo pels seus assoliments i ajudar-lo a veure la conseqüència positiva del seu treball.
 • Reconèixer les seves qualitats i expressar quin impacte tenen aquestes en l’equip i l’empresa.
 • Agrair les seves contribucions, la seva iniciativa i el seu esforç.
 • Valorar la superació d’obstacles.
 • Elogiar quan arrisca i innova.
 • Impulsar la confiança en si mateix/a.
 • Valorar la bona actitud i la companyonia.

El Feedback Wrap: una manera efectiva i constructiva d’avançar

Fer feedback laboral és una de les millors maneres d’avançar, millorant de manera contínua i incitant als canvis, si són necessaris. És important fer-ho per saber on estem, cap a on volem anar i de quina manera fer-ho. Aquest exercici és útil no sols a principi d’any, s’aconsella practicar de manera freqüent. Perquè sigui útil és imprescindible fer-ho de manera honesta i buscant generar una millora en el projecte, en l’equip i en l’entorn.

Fins ara, un dels mètodes més coneguts de feedback era el mètode sándwich, que es tracta d’establir una crítica constructiva o negativa entre dos comentaris positius. Un altre mètode, que és el que explicarem a continuació, es diu feedback wrap i es basa en la creació d’un feedback en diversos passos, com si de preparar un wrap (o fajita) es tractés. El wrap es construeix amb diversos aliments específics per a obtenir un sabor saborós i amb diversos matisos. Crear un feedback com si muntéssim un wrap, aconsegueix que la conjunció dels elements ben construïts sigui la clau per a aconseguir un feedback complet.

Com fer un Feedback Wrap?
 1. Descripció del context (la coca): per a una millor comprensió, comença per situar el feedback en un context i explica’l. En proporcionar una descripció de l’entorn, del que embolica l’assumpte en qüestió, fas que augmenti la comprensió i ajuda a la persona o persones que el reben a empatitzar amb tu.
 2. Llista d’observacions (l’enciam): elabora una llista amb punts específics a analitzar i millorar. En aquesta llista no caben els judicis personals sobre el que una persona va fer bé o malament, o sobre les seves capacitats. Centra’t en les observacions i el treball en si. Explica fil per randa sense assenyalar a ningú amb el dit. Aquestes observacions seran sobre les quals es treballaran a continuació.
 3. Explicació dels sentiments (les rodanxes de tomàquet): una vegada tinguem el context i les observacions, ha arribat el moment d’expressar quina connexió emocional hi ha amb tot això. Mostra a l’altra persona l’impacte que té sobre tu i quins sentiments et genera. Explicar les sensacions ajuda a empatitzar, a resoldre malentesos i/o conflictes i contribueix a augmentar la confiança.
 4. Explicació del valor (la ceba i el blat de moro): pot ser que tu tinguis molt clar què representa per a tu el fet que exposes i que les altres persones no siguin conscients d’això. En aquest punt, has d’explicar el valor que té per a tu. Un consell útil és classificar les observacions per la importància que tenen, de major a menor. Aquest pas serveix per a assenyalar els interessos que tens i comprovar si estan en línia amb els de l’equip.
 5. Oferir suggeriments per a millorar (la salsa): tens el context, les teves observacions, els teus sentiments i el valor. Ha arribat el moment de fer suggeriments que puguin ser útils per a completar el feedback wrap. Fes-les de manera concisa i perquè l’equip les entengui amb l’objectiu de millorar el treball, la relació d’equip, etc. És important tenir en compte que els suggeriments són propis i que pot ser que les persones que les reben no estiguin d’acord. El més productiu, seria compartir punts de vista donat el cas.

Està demostrat que el feedback wrap sol funcionar molt bé, per ser més estructurat, complet, abordar els sentiments i els valors que impliquen, en comparació amb el tradicional feedback sándwitch que pot resultar mancat de matisos. T’animem a posar-ho en pràctica per a tenir un bon any en la teva empresa, juntament amb el feedback positiu als treballadors!