12 CONSELLS PER CUIDAR LA SALUT MENTAL

La salud mental

 

El dia 10 d’octubre va ser el Dia Mundial de la Salut Mental. Una oportunitat per a visibilitzar i conscienciar sobre els problemes de salut mental que existeixen a tot el món i conjuminar forces, entre tots els països, perquè l’atenció de la salut mental sigui una realitat per a totes les persones, independentment dels seus recursos.

Durant la pandèmia de COVID-19 hem viscut i presenciat com alguns grups com els treballadors de la salut i altres treballadors de l’àrea serveis, els estudiants, les persones que viuen soles i les que tenen afeccions mentals preexistents, s’han vist especialment afectades.

La pandèmia de COVID-19 ha tingut un gran impacte perquè, entre altres conseqüències, ha deixat al descobert que totes les persones podem ser vulnerables i tenim probabilitats de patir un problema de salut mental al llarg de la nostra vida. Per això, una bona prevenció és imprescindible.

PREVENCIÓ I CURES DE LA SALUT MENTAL

1. Exercici físic

La pràctica d’exercici físic de manera regular té beneficis en la salut mental, ja que ajuda a millorar l’estat d’ànim. Si es practica en recintes tancats, es recomana combinar-ho amb alguna activitat a l’aire lliure com, per exemple, caminar o anar amb bicicleta.

2. Alimentació

Una dieta equilibrada amb tots els nutrients necessaris ajuda a mantenir una bona salut mental. És recomanable evitar els sucres, l’alcohol i la cafeïna, ja que poden agreujar problemes de salut emocional.

3. Higiene del son

Descansar correctament és vital per a la salut mental. Dormir al voltant de 7-8 hores diàries i ser molt constant amb la rutina del son, ajuda directament al benestar emocional. Quan dediquem el temps necessari a un descans de qualitat, estem proporcionant al cos i a la ment, un temps per a suspendre l’activitat i les emocions del dia.

4. Activitat

Incorporar a la nostra vida quotidiana una o diverses activitats amb les quals gaudim, és positiu per a concedir-nos moments de plaer i relaxació. Enfocar l’atenció a llegir, ballar, tocar un instrument, escriure, pintar, cuinar o aprendre una cosa nova que estimuli, és una manera de cuidar la salut mental mentre ens ho passem bé.

5. Comunicació

Mantenir contacte amb altres persones i conversar pot ajudar a mantenir en bona forma les nostres habilitats de pensament i redueix el declivi cognitiu a mesura que envellim. Però a més, compartir experiències, donar el teu punt de vista i escoltar el dels altres, millora l’estat d’ànim.

6. Relaxació

Procurar conservar la calma i regalar-nos moments de relax, intentant reduir tot allò que genera estrès en la nostra vida, ajuda a mantenir la calma mental. Existeixen tècniques de relaxació a través de l’exercici, la respiració o el Mindfulness entre altres, que poden ajudar-nos a lidiar amb l’estrès quotidià

7. Objectius

És útil i interessant fixar objectius diàriament i a mig-llarg termini, que es puguin aconseguir. A més que s’estableixin prioritats en el que es desitja aconseguir amb aquestes metes. Aquests objectius han de ser un estímul que ens generi desig i interès, mai un motiu de pressió que arribi a provocar-nos estrès, ja que seria contraproduent.

8. Identifica emocions

Parar-se i parar atenció al que sentim, fent-nos la pregunta “com em sento en aquest moment?” i intentar donar-li un nom, ens permet reconèixer les nostres emocions. Fer aquest exercici ajuda a conèixer-nos millor, a ser capaços d’expressar els nostres sentiments i, en conseqüència, a conviure millor amb les persones del nostre voltant.

9. Acceptar i validar

Una vegada identificat el que sentim, el següent pas és acceptar-ho, encara que no ens sentim bé. És un pas important per a aprendre a gestionar les nostres emocions. Una altra part rellevant és ser conscient que no existeixen les emocions bones o dolentes per se, sinó que són part de processos i representen tocs d’atenció als quals hem d’atendre.

10. Xarxa de suport

En situacions en les quals ens sentim vulnerables, tenir al nostre voltant una xarxa segura que ens pugui escoltar, pot ser de gran ajuda. Espais en els quals puguem expressar-nos lliurement sobre els nostres sentiments. Perquè expressar les emocions pròpies és molt beneficiós per cuidar la salut mental i no sempre ha de ser de manera verbal ja que, plorar al costat d’algú o fer una abraçada, és també una forma d’expressió.

11. Límits a la tecnologia

La tecnologia és una arma de doble tall i hem d’identificar fins a on ens ajuden i quan té un efecte negatiu sobre la nostra salut mental. La hiperconexió digital té conseqüències perjudicials com el bloqueig mental, que impedeix que gaudim de la vida personal i que pot provocar problemes en l’autoestima.

12. Demanar ajuda

Com dèiem anteriorment, no hi ha emocions bones o dolentes per si soles, però quan estan durant molt de temps poden afectar la nostra qualitat de vida, arribant a causar greus problemes en la nostra salut mental. Hi ha etapes complicades en les quals és necessari demanar ajuda a professionals que puguin ajudar-nos a identificar i gestionar les nostres emocions.