LA RELACIÓ ENTRE LA SALUT HUMANA I EL MEDI AMBIENT

La salud humana y el medioambiente

En l’escenari de la vida, la salut humana i el medi ambient estan estretament relacionats, influint-se mútuament. Cada respiració que prenem, cada xarrup d’aigua que bevem, ens connecta amb el món que ens envolta. No obstant això, rares vegades reflexionem sobre la magnitud d’aquesta connexió i com les nostres accions quotidianes impacten tant en la nostra salut personal com en el benestar del planeta. L’ésser humà depèn del món natural que li envolta i, encara que no el creguem, no tant al revés.

Un medi ambient saludable és vital per a “garantir una vida sana i promoure el benestar per a tots en totes les edats”, segons indica l’Organització Mundial de la Salut.

QUÈ ÉS LA SALUT PÚBLICA AMBIENTAL?

La salut pública ambiental, que es refereix a la intersecció entre el medi ambient i la salut pública, aborda els factors ambientals que influeixen en la salut humana, i que inclouen factors físics, químics i biològics, i tots els comportaments relacionats amb aquests. Conjuntament, aquestes condicions es denominen determinants ambientals de la salut.

Les amenaces per a qualsevol d’aquests determinants poden tenir efectes adversos en la salut humana i el benestar de tota la població. Abordar els determinants ambientals de la salut millora directament la salut de les poblacions. Indirectament, també millora la productivitat i augmenta el gaudi del consum de béns i serveis no relacionats amb la salut.

ELS FACTORS AMBIENTALS I ELS SEUS IMPACTES EN LA SALUT HUMANA

La contaminació de l’aire, l’aigua i el sòl, així com l’exposició a productes químics tòxics, representen amenaces significatives per a la nostra salut. L’Organització Mundial de la Salut estima que un percentatge considerable de la càrrega mundial de morbiditat i mortalitat s’atribueix a factors ambientals, la qual cosa confirma la relació directa que existeix entre la salut humana i el medi ambient. Subratlla la urgència d’abordar aquests desafiaments de manera integral.

ELS EFECTES ADVERSOS EN LA SALUT HUMANA

Avui dia existeixen un cert nombre d’efectes sobre la salut que se suposen provocats per factors mediambientals. Alguns exemples:

  • Les malalties respiratòries, l’asma i les al·lèrgies, per la contaminació de l’aire, en ambients tancats o a l’aire lliure.
  • Trastorns neurològics de desenvolupament, pels metalls pesants, els POP (Persistant Organic Polutants, contaminants orgànics persistents) com, per exemple, les dioxines, els PCB i els plaguicides.
  • El càncer infantil, per una sèrie d’agents físics, químics i biològics (p. ex., fum de tabac en el nucli familiar, exposició professional dels progenitors a dissolvents).
  • L’exposició al fum del tabac durant l’embaràs augmenta el risc de síndrome de mort sobtada entre els bebès, de dèficit de pes al naixement, d’un funcionament reduït dels pulmons, d’asma, d’insuficiències respiratòries i d’infeccions de l’oïda mitjana.
  • Els plaguicides tenen probablement un efecte sobre la situació immunològica, l’alteració dels processos endocrins, els trastorns neurotòxics i el càncer.
  • La radiació ultraviolada pot reprimir la resposta immunitària i constitueix una de les principals fonts de càncer de pell.
  • La recerca demostra que l’exposició a nivells de soroll elevats o persistents prop de les escoles pot influir negativament sobre l’aprenentatge dels escolars.

La nostra dependència absoluta del medi ambient, ens fa vulnerables als grans canvis ambientals, com el canvi climàtic, procés amb importants conseqüències sobre la salut humana i el medi ambient, i que s’exposa en un altre apartat, poden ser origen de severes alteracions en els ecosistemes i en la salut de les persones i animals.

LA IMPORTÀNCIA DE L’ACCIÓ COL·LECTIVA

Reconèixer l’estreta relació entre la salut humana i el medi ambient és el primer pas per a abordar els determinants ambientals i requereix un esforç conjunt d’individus, comunitats, governs i organitzacions. Des de la vigilància i el control de la contaminació fins a la promoció de pràctiques agrícoles sostenibles i la mitigació del canvi climàtic, tots tenim un paper que exercir en la protecció de la nostra salut i el nostre medi ambient.

Establir un vincle causal entre els factors ambientals i els efectes perjudicials per a la salut humana i el medi ambient és crucial per a abordar la problemàtica. La variabilitat de la càrrega ambiental, les diferents vies d’exposició i la complexitat dels factors contribuents dificulten la comprensió d’aquestes complexes relacions. No obstant això, amb una recerca contínua i una acció concertada, podem avançar cap a una comprensió més profunda d’aquests problemes.

La importància de l’acció col·lectiva és òbvia per a protegir la nostra salut, protegint el nostre entorn. En abordar els determinants ambientals de la salut humana i el medi ambient i treballar junts per a mitigar els riscos ambientals, podem forjar un futur més saludable i sostenible per a tots i totes.