LA SOMATITZACIÓ: EL DOLOR I LES EMOCIONIS

La somatización

 

L’ésser humà és complex. Durant tota la història de la humanitat, hi han hagut molts enfocaments psicològics sobre la separació entre el cos i la ment, creient que les persones amb problemes, símptomes o trastorns físics, sempre té un origen també físic.

Actualment, sabem que això no és així i que podem experimentar un dolor físic a conseqüència d’una dificultat emocional. Això es coneix com somatitzar o trastorn per somatització.

QUÈ ÉS LA SOMATITZACIÓ?

El trastorn per somatització és un trastorn psicològic que es caracteritza per la presència de símptomes físics crònics i persistents, que no tenen una explicació que es pugui demostrar amb una prova mèdica física. Passa quan una persona experimenta símptomes físics com a resultat d’una emoció o estrès emocional no resolt.

Aquesta persona experimenta símptomes com poden ser dolors musculars, maldecaps, problemes gastrointestinals, palpitacions i fatiga, entre altres. Sovint, les persones amb trastorn per somatització busquen atenció mèdica creient que l’origen del símptoma és físic, però no troben una explicació clara per a ells.

Aquesta situació pot arribar a ser desesperant i frustrant per la incertesa que genera. La persona que pateix el trastorn per somatització, pot sentir-se desconnectada sobre el que està succeint, perquè els símptomes físics poden ser difícils d’explicar i, per part dels professionals mèdics, difícil de comprendre per a poder donar un diagnòstic concret.

A més, al no obtenir una resposta clara, la persona que somatitza pot tenir por que els seus símptomes físics siguin indicatius d’una malaltia greu. Aquesta por pot augmentar l’ansietat i portar a una preocupació excessiva sobre la seva salut, i fins i tot, que augmenti la sensació d’estar atrapat en un cicle de símptomes físics i emocionals que sembla no tenir fi.

PER QUÈ PASSA?

Es creu que somatitzar és una forma de resposta protectora a situacions estressants o emocions no resoltes. En lloc de processar i afrontar aquests problemes, la persona els somatitza, els converteix en símptomes físics. Aquesta resposta pot ser una manera de distreure’s de les emocions doloroses o d’evitar enfrontar situacions estressants.

Amb la somatització, la persona afectada normalment experimenta una àmplia gamma de problemes emocionals, psicològics o socials com a ansietat, estrès, depressió, traumes emocionals, problemes en les relacions socials o problemes de treball, que no són abordats adequadament.

La somatització també pot estar relacionada amb una baixa autoestima i un sentit de desesperança i pèrdua de control sobre la vida. Sovint, les persones que somatitzen han experimentat situacions difícils en el passat i poden sentir que no tenen una veu o un lloc per parlar sobre els seus sentiments i preocupacions.

És important destacar que la somatització no és una malaltia en si mateixa, sinó un símptoma d’un problema subjacent. Per tant, el tractament de la somatització ha de centrar-se en tractar el problema emocional o psicològic d’arrel en lloc de tractar els símptomes físics.

CONSELLS PER A PREVENIR I TRACTAR LA SOMATITZACIÓ

El trastorn per somatització pot afectar qualsevol persona. Alguns factors de risc inclouen antecedents familiars de trastorns psicològics, traumes emocionals, estrès crònic, falta de suport social i habilitats limitades per manejar l’estrès i les emocions.

La somatització a llarg termini pot portar a problemes de salut greus i pot ser un obstacle per a la resolució emocional i el benestar. A més, la recerca constant d’atenció mèdica per a símptomes que no tenen una explicació clara pot portar a una sensació de frustració i aïllament social.

Alguns consells per prevenir o tractar el trastorn per somatització són:

Aprendre habilitats de maneig de l’estrès

Practicar tècniques de relaxació, com la meditació o la respiració profunda, pot ajudar a reduir l’estrès i la tensió emocional.

Processar emocions

Aprendre a reconèixer i expressar les emocions de manera saludable pot ajudar a alliberar la tensió emocional i prevenir la somatització.

Buscar suport social

Mantenir relacions saludables i significatives amb amics i éssers estimats pot proporcionar una xarxa de suport per ajudar a manejar l’estrès i les emocions.

Buscar tractament

La teràpia pot ser molt efectiva per tractar el trastorn per somatització. Els terapeutes poden ajudar les persones a comprendre i processar les seves emocions, millorar les seves habilitats de maneig de l’estrès i aprendre noves estratègies per afrontar situacions estressants.

Cuidar de la salut física

Mantenir un estil de vida saludable, que inclogui una dieta equilibrada, exercici regular i un son adequat, pot ajudar a prevenir i tractar els símptomes físics associats amb la somatització.

Eviti el consum excessiu d’alcohol i drogues

El consum excessiu d’alcohol i drogues pot empitjorar els símptomes físics i emocionals i augmentar el risc de somatització.

Mantenir una perspectiva positiva

Practicar la gratitud i centrar-se en les coses positives en la vida pot ajudar a reduir l’estrès i millorar la salut emocional.

Reconèixer la importància de l’autocompassió

Ser amable i compassiu amb si mateix pot ajudar a reduir la tensió emocional i millorar la salut emocional.