SAPS QUÈ ÉS LA SOLIDARITAT DIGITAL?

La solidaridad digital

 

La solidaritat és un concepte que fa referència a un sentiment o una acció de suport mutu entre persones o grups socials. Es tracta d’un valor que implica compartir preocupacions, responsabilitats i objectius comuns, i treballar junts per aconseguir-los. Es pot ser solidari de moltes formes i, a diferència del que moltes vegades es creï, s’és solidari també amb accions en el teu barri, o fins amb els animals de l’altra punta del món.

En termes socials, la solidaritat es refereix a una relació emocional i moral entre persones, basada en l’empatia i el respecte mutu, que els impulsa a treballar junts per aconseguir un bé comú. En aquest sentit, la solidaritat és un element clau per la construcció de societats més justes i igualitàries, on totes les persones tinguin accés a les mateixes oportunitats i recursos.

Existeixen moltes maneres de ser solidaris i, una d’elles és a través de la tecnologia. Es diu solidaritat digital.

QUÈ ÉS LA SOLIDARITAT DIGITAL?

La solidaritat digital és un concepte que es refereix a la idea d’utilitzar la tecnologia i la informàtica per ajudar a les persones i a les comunitats de tot el món. Amb la popularitat creixent d’internet i les xarxes socials, la solidaritat digital s’està convertint en una forma cada vegada més important de lluitar contra la pobresa, l’exclusió social i la discriminació.

Aquesta manera de ser solidaris, no ha de substituir a l’ajuda que requereix de mobilització física, són complementàries.

EN QUÈ CONSISTEIX LA SOLIDARITAT DIGITAL?

En l’actualitat, la solidaritat digital pot manifestar-se de moltes maneres diferents. Per exemple, existeixen organitzacions que utilitzen la tecnologia per millorar l’accessibilitat a l’educació i l’ocupació en zones rurals o desfavorides. També hi ha iniciatives que busquen proporcionar als refugiats i a les persones desplaçades, tecnologia i connectivitat per ajudar-los a mantenir-se en contacte amb les seves famílies i les seves comunitats.

Al seu torn, la solidaritat digital també inclou la creació d’eines digitals per millorar la salut i la seguretat de les persones. Per exemple, existeixen aplicacions mòbils que ajuden les persones a monitorar i controlar malalties cròniques, com la diabetis o la hipertensió. També hi ha projectes que fan servir la tecnologia per millorar la seguretat de les persones en situacions d’emergència, com els desastres naturals o les situacions de conflictes armats.

A més d’aquests projectes concrets, la solidaritat digital també es refereix a l’actitud i el comportament que tenim les persones en Internet. Avui dia, existeixen altres maneres de col·laborar en accions solidàries que no impliquen compromís de mobilització física. Les xarxes socials, per exemple, són un altaveu per a les protestes i ens ajuden a difondre informació i fins i tot fer-la viral, així com denunciar comportaments abusius i injustos.

EXEMPLES DE SOLIDARITAT DIGITAL

Existeixen moltes plataformes des de les quals s’inicien reivindicacions, les quals podem recolzar amb la nostra signatura digital o les nostres aportacions. Les causes són molt diverses com, per exemple, la crisi migratòria, la petició d’una millor alimentació en col·legis o la construcció d’un menjador social en una ciutat determinada.

Algunes ONG necessiten voluntaris per exercir tasques que s’han de realitzar des d’un ordinador i que necessiten d’unes habilitats específiques. Algunes d’elles, segons expliquen en Oxfam Intermon, poden ser:

 • Difusió d’informació.
 • Investigació i buscar d’informació.
 • Preparació de subvencions i projectes.
 • Traducció de documents.
 • Resposta a sol·licituds d’informació.
 • Elaboració de programes formatius.
 • Formació online, tutorització i suport a l’ensenyament de diferents matèries.
 • Dinamització de fòrums.
 • Actualització de pàgines web.
 • Redacció d’articles o notes de premsa.
 • Elaboració de materials gràfics i multimèdia.
 • Actualització de bases de dades.

A més del voluntariat digital en ONG, existeixen altres maneres de ser solidaris digitals. Compartim amb tu set idees:

 1. Comunicar causes amb les quals t’identifiques i donar-los visibilitat és per si mateix un reconeixement i una crida a l’acció.
 2. Ser crític amb la informació online que et trobes i verificar la seva veracitat abans de compartir-la. A vegades hi ha moltes faules i fake news que estigmatitzen les accions solidàries que altres persones fan.
 3. Participar en campanyes online per donar suport a causes importants, com donar diners o signar peticions online.
 4. Participar en comunitats online i ser un bon veí digital, respectant als altres i evitant l’assetjament i la difamació.
 5. Participar en activitats i esdeveniments online per a fer costat a organitzacions benèfiques.
 6. Compartir recursos i eines onlie per ajudar a uns altres a participar en accions solidàries.
 7. Ser un bon model a seguir, també en Internet, demostrant empatia i compassió cap als altres.