SAPS QUÈ SÓN ELS CERTIFICATS SOSTENIBLES?

Los certificados de sostenibilidad

 

En un món cada vegada més conscient de la crisi climàtica i la urgència d’adoptar mesures sostenibles, els certificats de sostenibilitat s’han tornat essencials en l’avaluació del compromís mediambiental d’entitats, projectes, processos i productes. Aquests certificats, que funcionen com un distintiu de compliment d’estàndards ambientals, són eines valuoses en la comunicació del compromís amb la preservació del medi ambient.

QUÈ IMPLICA EXACTAMENT UN CERTIFICAT DE SOSTENIBILITAT?

Un certificat de sostenibilitat és un document oficial que recolza el compliment d’una sèrie d’estàndards destinats a reduir l’impacte ambiental i promoure la sostenibilitat. Aquests documents actuen com a segells identificatius que garanteixen la responsabilitat ambiental de l’entitat, transmetent a clients, socis comercials i al públic en general que s’estan prenent mesures per a minimitzar la petjada ecològica i contribuir a la preservació del planeta.

TIPUS DE CERTIFICATS DE SOSTENIBILITAT

Hi ha una àmplia varietat de certificacions de sostenibilitat a tot el món, i el seu número continua creixent a mesura que augmenta la consciència sobre la importància de la sostenibilitat ambiental.

Alguns exemples d’ells són:

ISO 14001 – Gestió Ambiental

Aquest certificat de sostenibilitat és un estàndard internacional que estableix els requisits per a implementar un sistema de gestió ambiental efectiu en una organització. S’enfoca a identificar i controlar els aspectes ambientals significatius, complir amb la legislació ambiental i altres requisits, i promoure la millora contínua. Ajuda a reduir l’impacte ambiental, gestionar eficientment els recursos i millorar l’acompliment ambiental general d’una empresa. La certificació ISO 14001 és reconeguda globalment i pot atorgar avantatges competitius en demostrar el compromís amb la sostenibilitat i la responsabilitat ambiental.

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)

És un sistema de certificació d’edificis sostenibles desenvolupat per l’U.S. Green Building Council (USGBC). Aquest sistema avalua i classifica els edificis en funció de la seva eficiència energètica, ús de materials sostenibles, qualitat de l’aire interior, disseny urbà i altres aspectes relacionats amb la sostenibilitat. La certificació LEED és reconeguda internacionalment com un estàndard per a la construcció i operació d’edificis respectuosos amb el medi ambient i promou pràctiques que redueixen l’impacte ambiental i milloren la salut i el benestar dels ocupants.

Certificat FSC (Forest Stewardship Council)

Aquest certificat de sostenibilitat indica que els productes forestals procedeixen de boscos gestionats de manera sostenible i responsable. Aquest segell promou la conservació de la biodiversitat, el respecte dels drets dels treballadors i de les comunitats locals. Estableix estàndards rigorosos per a la gestió forestal i la traçabilitat de productes, assegurant que els consumidors puguin identificar productes provinents de fonts sostenibles. Inclou fusta, paper i altres derivats forestals. El FSC és reconegut a nivell internacional com un símbol de pràctiques responsables en la indústria forestal.

Certificació sostenible Fair Trade

La Certificació Fair Trade promou pràctiques ètiques i sostenibles en la producció i comerç d’aliments i artesanies, garantint preus justos i condicions laborals adequades per als productors, especialment en països en desenvolupament. A més, fomenta la protecció ambiental en promoure pràctiques agrícoles sostenibles i reduir l’ús de productes químics. Els productes certificats porten un segell distintiu que indica el seu compliment amb aquests estàndards de sostenibilitat i justícia social.

Certificat de sostenibilitat Cradle to Cradle

Se centra en l’economia circular i la sostenibilitat de productes, avaluant tot el cicle de vida d’un producte des del seu disseny fins a la seva eliminació. La Certificació Cradle to Cradle (C2C) avalua la salut dels materials, promou la reutilització i utilitza energies renovables. També prioritza la justícia social i la gestió responsable de l’aigua. Reconeguda en programes de compra pública i certificacions d’edificació verda, impulsa l’economia circular. Cerca materials segurs, energia neta, eliminació de residus, ètica empresarial i protecció de l’aigua.

OBLIGATORIETAT I BENEFICIS DELS CERTIFICATS SOSTENIBLES

L’obligatorietat d’obtenir un certificat de sostenibilitat varia segons els requisits legals, el sector professional i la ubicació de cada entitat. Encara que en molts casos l’obtenció és voluntària, pot aportar beneficis com:

  • Millorar la reputació i credibilitat de l’entitat, augmentant la confiança de clients i socis comercials.
  • Accedir a mercats internacionals, ja que moltes certificacions són reconegudes a nivell global.
  • Complir amb requisits legals i reguladors en àrees amb regulacions ambientals estrictes.
  • Obtenir finançament i subvencions, ja que alguns programes requereixen estàndards de sostenibilitat per al finançament.
  • Reduir costos operatius a llarg termini mitjançant l’adopció de pràctiques sostenibles, com la reducció del consum de recursos i energia.

I, la més important: promoure la conservació i protecció del medi ambient en adoptar mesures que minimitzin l’impacte negatiu en els ecosistemes i recursos naturals.