28 CONSELLS PER A MILLORAR LES NOSTRES FINANCES

Las finanzas

 

No tenir una bona salut financera contribueix negativament al benestar físic i mental de les persones. Els problemes econòmics poden causar l’aparició d’alguns trastorns com l’augment de la pressió arterial, problemes de somni, depressió i obesitat.

Segons un estudi realitzat a l’abril de 2020 pel National Endowment For Financial Education (NEFE), gairebé nou de cada deu ciutadans dels 4.000 estatunidencs pateixen estrès per les seves finances personals. Estalvis insuficients, no tenir un matalàs financer, la jubilació, no poder afrontar les factures, les despeses, etc… són alguns dels principals factors de preocupació.

Per a evitar patir estrès financer i altres alteracions, és important tenir una bona relació amb les nostres finances, millorar-les i impedir que aquestes siguin problema en la nostra salut. Per això, a continuació, volem recomanar-te 28 claus extretes del blog d’educació financera del BBVA, per a tenir un bon maneig de les nostres finances.

28 CLAUS PER A MILLORAR LES NOSTRES FINANCES

1. Definir les metes financeres

Fixar què és el que vols aconseguir amb els teus diners i si és a curt, mitjà o llarg termini.

2. Identificar el total dels nostres ingressos

Posar en valor els diners parant esment en el temps que empres i l’esforç a obtenir-lo.

3. Fer una llista amb totes les nostres despeses

Ajuda a adonar-se de quant i en què gastem els diners.

4. Dividir les nostres despeses en fixos i variables

Els fixos són els necessaris (lloguer, subministraments, etc…). Els variables es relacionen amb l’estil de vida.

5. Planejar com reduir les despeses fixes

Intentar gastar menys en renda, llum, aigua, menjar o gas. Mirar altres companyies i tarifes.

6. Planejar com reduir o eliminar les despeses variables

Quedar-se amb aquells que retribueixen positivament a la nostra vida i eliminar els que no.

7. Analitzar a final de mes si existeix un balanç positiu

Perquè sigui positiu, les despeses han de ser iguals o menors que el total dels ingressos.

8. Prioritzar la totalitat de les nostres despeses

De totes les despeses, crear una llista de prioritats de major a menor per a saber què has de pagar abans i què després.

9. Fer un pressupost mensual respecte als nostres objectius

El pressupost per a aconseguir una meta, permet traçar el camí precís per a aconseguir-la.

10. Establir els nostres límits i ser realistes

Si hi ha despeses innecessàries que se surten del nostre pressupost, reconèixer que no ens el podem permetre.

11. Crear un matalàs d’emergència

Perquè un imprevist pot comportar seriosos problemes en la nostra economia.

12. Identificar els nostres deutes

Anotar tots els nostres deutes i visualitzar-los en conjunt per a prendre consciència d’ells.

13. Prioritzar els nostres deutes

Ja sigui per data en la qual s’han de complir, els interessos, les conseqüències, etc.

14. No endeutar-nos per a cobrir altres deutes

Adquirir nous deutes per a cobrir les que ja tenim, no és la millor solució.

15. No sobreendeutar-se

Mantenir els deutes controlats, intentant no endeutar-nos més enllà del que podem pagar.

16. Evitar els excessos

Buscar l’equilibri és la clau: no gastar ni endeutar-se de més.

17. Anar amb compte amb les despeses formiga

Vigilar amb aquestes despeses petites que sumen a final de mes. Identificar-los per a poder eliminar-los és primordial.

18. Evitar comprar per impuls

Aquestes compres que finalment ens adonem que no són necessàries i que repercuteixen a la butxaca.

19. Distingir entre la necessitat i el capritx

Evitar sortir-se del pressupost marcat és una manera d’evitar les compres innecessàries.

20. Planificar les compres

Si abans d’anar a comprar anotem allò que necessitem, evitarem sortir-nos de l’imprescindible.

21. Intentar fer-ho nosaltres mateixos

Podem evitar gastar en tot allò que podem fer pel nostre compte, com en les petites reparacions de la llar.

22. Escoltar i compartir estratègies financeres

Parlar amb les persones del nostre voltant sobre els seus trucs per a estalviar, comparar companyies de subministraments, etc.

23. Pagar els impostos i multes quan toca

D’aquesta manera, evitarem recàrrecs que poden acabar doblegant el preu total inicial.

24. Estalviar si podem

A vegades és complicat estalviar si el nostre sou és baix, però és important tenir present l’estalvi mensual per molt petit que sigui.

25. Invertir si podem

És una possibilitat, la qual cal estudiar detingudament, per a fer créixer els nostres diners.

26. Aprendre sobre educació financera

Podem disposar de llibres, vídeos en Internet i diferents canals que ens permeten estar constantment aprenent sobre les finances personals.

27. Cuidar-nos

Cuidar de la nostra salut física i mental és una manera indirecta de cuidar de la nostra salut financera, i el mateix al revés.

28. Potenciar el nostre talent

Aprendre i treballar en allò que se’ns dona bé, pot ser una oportunitat d’utilitzar el nostre talent per a generar guanys.