COM REDUIR LES EMISSIONS DE CO2?

Emisiones de CO2

L’any 2019 va ser l’any en què les concentracions de Co2 van arribar al seu màxim històric. A pesar que en 2018 ja va haver-hi xifres rècord, en 2019 la cosa va anar en augment. Aquesta situació és molt alarmant, perquè és molt perjudicial per al medi ambient. Davant d’aquesta situació s’han de prendre una sèrie de mesures per reduir les emissions de Co2.

Primer cal aprendre i ser conscients de l’impacte que causen aquestes emissions. Fins que tothom no sàpiga el molt nocives que són i com afecten el planeta, no es podran posar en pràctica les mesures adequades. A més del Co2, hi ha altres gasos que afavoreixen l’efecte d’hivernacle, per la qual cosa s’han de tenir en compte tots aquests i buscar solucions per evitar-los.

Consells per reduir emissions de Co2

Evitar utilitzar els cotxes privats. Amb el simple fet de fer 50Km menys a la setmana ja s’evita l’emissió de 450Kg de Co2. Utilitzar combustibles fòssils és la principal causa de la producció d’aquest gas. Si no es pot evitar agafar el cotxe, almenys cal procurar que viatgin en ell el major nombre de persones possible.

Buscar alternatives per als desplaçaments més sostenibles. Hi ha una gran varietat d’opcions que es poden utilitzar, com per exemple el transport públic. Encara que hi ha opcions encara més ecològiques com anar amb bicicleta o a peu. A més, ajuden a millorar la salut. Molts desplaçaments es poden evitar gràcies al teletreball.

Cal millorar l’eficiència energètica. Una manera de fer-ho és reduint la temperatura de la casa, dos graus menys a l’hivern i dos graus més a l’estiu. Intentar posar menys rentadores, amb un parell a la setmana és suficient, i procurar que estiguin sempre plenes. Rentar la roba només quan està bruta i reduint la temperatura de la rentadora a 40 graus, així s’estalvien 225Kg d’emissions. Amb aquests petits canvis no es renuncia a la comoditat i es millora el medi ambient.

En lloc d’utilitzar combustibles fòssils, és millor utilitzar energies renovables. Aquestes últimes no emeten gasos d’efecte d’hivernacle, cada vegada són més accessibles a tothom, es poden instal·lar sistemes d’autoconsum en pràcticament totes les llars i permeten estalviar molts diners. També es pot recórrer a empreses comercialitzadores d’aquesta mena d’energies netes.

Menjar de manera responsable. Encara que no ho sembli, el menjar també contamina, la bona notícia és que hi ha una gran varietat d’aliments que redueixen les emissions de Co2, fins a un 20%. A part de cuidar el medi ambient, aquesta dieta també cuida la salut. Cada vegada és més fàcil trobar aliments que s’han fabricat o conreat prop de casa, que no tenen tants envasos i que no necessiten tanta energia per fabricar-los.

Consumir de manera sostenible. Això és un estil de vida, que ajuda a cuidar el medi ambient mentre s’estalvia. Perquè sigui més fàcil, cal seguir la norma de les 3 R: reduir, reutilitzar i reciclar. Si es posen en pràctica es consumirà de forma més sostenible.

Plantar arbres per netejar l’aire. Per això se’ls coneix com a embornals de carboni, perquè ho retenen. Per això, cal elaborar una sèrie de mesures que ajudin a prevenir incendis i a evitar la desforestació i que afavoreixin la plantació d’arbres. S’han de prioritzar les espècies autòctones. Només cal buscar quines iniciatives pròximes hi ha i ajudar.

Comprar productes de quilòmetre zero. En línia amb el que hem dit abans sobre l’alimentació sostenible, cal destacar el quilòmetre zero. Es tracta de productes de proximitat o de cadena curta, això vol dir que són de fabricació local. Per tant, es redueixen les emissions de Co2 en transportar-los. Són productes més frescos i econòmics, a més de que contribueixen en l’economia local.

Demanar a les administracions i institucions que s’impliquin més. Si els ajuntaments veuen que els ciutadans demanen i participen en activitats que ajudin al medi ambient, aquests es veuran obligats a reaccionar i a crear una sèrie de mesures que afavoreixin la reducció de Co2. Entre tots, es poden posar en marxa moltes iniciatives per reduir els efectes dels gasos d’efecte d’hivernacle i que la situació del planeta millori. És pel bé comú i per les generacions futures.