LA CONSERVACIÓ DE LA CAPA D’OZÓ

La capa de ozono

 

El 16 de setembre és el Dia Internacional de la Preservació de la Capa d’Ozó, així ho proclama l’Assemblea General de les Nacions Unides (ONU) en commemoració del dia en què es va signar el Protocol de Mont-real. L’objectiu és conscienciar de la protecció de la capa d’ozó, la qual està sent deteriorada per l’escalfament global.

QUÈ ÉS LA CAPA D’OZÓ

La capa d’ozó és una regió atmosfèrica situada en l’estratosfera, entre els 15 i els 50 quilòmetres d’altitud, que embolica el planeta Terra. Actua com a escut protector de la radiació dels raigs ultraviolats de tipus C i de la major part de la de tipus B, deixant passar la de tipus A, que és la menys nociva de les tres. Sense la capa d’ozó, no hi hauria cap forma de vida tal com la coneixem.

La utilització durant molts anys d’uns certs productes químics d’ús comú, han resultat ser molt nocius per a la capa d’ozó. Aquest procés de destrucció d’aquesta capa, comença amb l’emissió en la superfície de la terra de gasos que contenen clor i brom, principalment. Especialment, es coneixen als Compostos Clorofluorocarbonis (CFC) i els halons com els gasos originats per l’ésser humà que destrueixen l’ozó atmosfèric.

EL PROTOCOL DE MONT-REAL

Abans d’aquest, es va formalitzar el Conveni de Viena per a la protecció de la capa d’ozó, en el 22 de març de 1985. Signat per 28 països, va ser una manera de fer costat a la comunitat científica sobre la veracitat de l’esgotament de la capa d’ozó i, al seu torn, una manera de cooperar en la presa de mesures per a la protecció d’aquesta. El setembre de 1987, es va redactar el Protocol de Mont-real, on s’indiquen les substàncies que esgoten la capa d’ozó.

L’objectiu principal d’aquest protocol és la presa de mesures per a controlar la producció mundial i el consum de les substàncies que esgoten l’ozó amb la finalitat d’eliminar-les. Dues de les mesures que es van establir va ser la prohibició d’ús de Compostos Clorofluorocarbonis (CFC) i d’halons en els extintors.

5 CONSELLS PER A CUIDAR DE LA CAPA D’OZÓ

Encara que el major impacte el té la gran indústria, nosaltres també podem sumar-nos a la causa amb els nostres actes. Per això, a continuació, et proposem cinc recomanacions per a cuidar de la capa d’ozó i ajudar a preservar-la.

1. Utilitzar menys el vehicle

Intentar utilitzar menys el cotxe canviant-lo per alternatives com el transport urbà, la bicicleta o caminar, sempre que sigui possible. També existeix la possibilitat de compartir el trajecte amb altres persones que es dirigeixin al mateix destí com, per exemple, amb companys i companyes de treball. Una altra opció són els vehicles elèctrics, que actualment s’ofereixen ajudes per a la compra d’aquests.

2. Evitar els esprais/aerosols

Els aerosols són un dels principals causants de la dilatació del forat de la capa d’ozó i han empitjorat notablement l’escalfament global per l’ús dels clorofluorocarbonis (CFC) i els halons. Actualment, aquests compostos estan sent substituïts per uns altres no nocius per a la capa d’ozó. 

3. Evitar l’ús del Bromur de Metil

Aquesta substància és present en productes de tractament per a la fusta, en magatzems i en l’agricultura com fumigant, pel fet que és molt efectiu i té un cost molt baix. Però l’inconvenient d’aquest producte químic és que es degrada amb dificultat i destrueix la capa d’ozó i, per aquesta raó, des de l’any 1995 fins al 2001 es va reduir el seu ús un 50%, encara que avui dia no hi ha data per a la seva prohibició.

4. Consciència en netejar la llar

T’has parat a pensar alguna vegada de què es componen els productes que utilitzem per a fer una cosa tan quotidiana com netejar la nostra casa? Alguns contenen dissolvents i substàncies corrosives per a la nostra pell, les nostres vies respiratòries i per al medi ambient. En l’actualitat existeixen productes de neteja ecològics en el mercat, fins i tot es poden utilitzar alternatives senzilles com a vinagre o bicarbonat.

5. Cuida la naturalesa

Els arbres tenen un paper fonamental en la cura de la capa d’ozó, ja que té la capacitat d’absorbir CO2, ajudant a la regeneració d’aquesta substància i a la millora de la qualitat de l’aire que respirem. A més, eliminen la contaminació, per això són tan indicats en els nuclis urbans i, cada vegada, són més ciutats les que prenen consciència i aposten per zones verdes urbanes. Cuidar de la naturalesa és cuidar dels pulmons de la terra i dels propis arbres.

I el més important de tots els punts és prendre consciència de la importància que té la conservació de la capa d’ozó en la nostra vida i en la de la nostra casa: el planeta Terra. Per això, generar consciència en el nostre voltant i prendre acció en decisions com l’ús d’electrodomèstics o bombetes de baix consum, utilitzar l’aire condicionat de manera raonable o la compra de productes locals, que no han hagut de fer llargs quilòmetres per a arribar a les teves mans, són gestos que marquen la diferència.