QUÈ ÉS LA SEGURETAT FINANCERA?

La seguridad financiera

 

L’educació financera, a diferència del que es creï, no es limita només a experts en l’àmbit econòmic. És molt important en la vida quotidiana de totes les persones, ja que diàriament realitzem accions que impliquen que coneguem el funcionament i terminologia d’índole financera. Saber com funcionen les finances ajuda al fet que una persona sàpiga administrar els seus diners, planificar el seu futur econòmic, que sigui capaç de prendre decisions diàries en les quals els diners estan implicats, triar i utilitzar serveis financers.

Però, què és la seguretat financera? Aquest terme s’utilitza per a referir-se a la situació en la qual una persona pot viure sense dificultats econòmiques. La seguretat financera varia amb el temps, ja que en cada etapa de la vida les necessitats i les obligacions canvien. Però a grans trets, una persona que té seguretat financera és aquella que no té deutes o les pot pagar sense preocupacions. A més, és aquella persona que té un control sobre les seves despeses i que aconsegueix estalviar. Per tant, significa tenir una estabilitat econòmica que permeti viure amb tranquil·litat.

COM S’ACONSEGUEIX LA SEGURETAT FINANCERA?

La seguretat financera és l’objectiu més desitjat per totes les persones i, a vegades, els factors que impedeixen arribar a aquest estat escapen de la decisió o les accions pròpies. Però hi ha moltes coses que podem fer que estan al nostre abast i que són necessàries per a poder tenir una bona salut financera.

Comprensió financera

Aconseguir la seguretat financera precisa d’una millor comprensió de les teves finances, és a dir, entendre quina relació tens amb els diners, la teva situació econòmica i els beneficis que té l’estabilitat financera per a la salut en general. I per què a la salut en general? Perquè quan ets capaç de comprendre les conseqüències que tenen les teves decisions financeres, pots prendre mesures per a canviar-ho i així aconseguir una vida més sana física i mentalment, ja que els diners i la relació que tenim amb el mateix ens afecta directament.

Conèixer la teva situació actual

Per a aconseguir la seguretat financera és necessari començar amb una cosa tan bàsica com imprescindible que és conèixer quina és la teva situació financera actual: quins ingressos tenim, si estalviem alguna cosa a final de mes i quina quantitat, si tenim algun deute, quant paguem i quant temps ens queda per pagar. Saber la nostra situació ens fa tenir una visió més realista que ens ajudarà a prendre millors decisions.

Controlar les despeses

L’objectiu de moltes persones és intentar arribar a fi de mes sense haver de demanar diners prestats. Si gastem mensualment més diners del que guanyem, podem caure en fallida. Per a aconseguir la seguretat financera és important mantenir les despeses per sota dels ingressos per a així viure amb tranquil·litat i poder estalviar, aconseguir les nostres metes i/o invertir. Per a tot això, el control de les despeses és imprescindible.

Saber què vols aconseguir, què necessites i quant et fa falta

Concreta objectius. Com més generals i difusos, més propensos a ser descurats i més difícil d’aconseguir. Els objectius han de ser concrets, assolibles i delimitats en el temps. Identifica quines metes financeres vols aconseguir tenint en compte els teus ingressos, despeses i el que ets capaç d’estalviar, és a dir, allò que vols aconseguir en funció de la teva situació financera (punt que comentàvem unes línies més amunt).

Centrar-se en planificar

Amb alguns sous i/o situacions personals es fa complicat poder estalviar. Però, tant per a arribar a final de mes sense haver de demanar diners com per a estalviar, la planificació és una arma infal·lible de control dels diners. El pressupost, per exemple, pot ser de gran ajuda per a no gastar més de l’ingressat en el mes. Una altra eina és el pla d’estalvi que, com el seu propi nom indica, ajuda a aconseguir objectius financers a curt i llarg termini. Actualment, existeixen moltes eines i aplicacions per a poder planificar i aconseguir la seguretat financera.

Mantenir-se en el camí passi el que passi

Establir un objectiu o objectius financers és important, però mantenir-se en ell és encara més crucial. En alguns moments, podem veure’ns temptats a abandonar l’estratègia que has planificat per a la teva meta a mitjà o llarg termini, però precisament en aquests moments és quan més has de conscienciar-te de seguir el camí marcat. Una excepció seria una situació dura com, per exemple, la pèrdua d’ocupació pròpia o d’algun familiar, en la qual s’hagi de posposar el pla o efectuar canvis. Aprèn a diferenciar les excepcions greus de les excuses.