COM ACTUEN LES HORMONES DEL BENESTAR

Las hormonas del bienestar

Molt es parla de les hormones del benestar i la felicitat. Hi ha els qui consideren que el benestar radica en l’acumulació o adquisició d’objectes, en el material. N’hi ha que creuen que està en coses immaterials, com estar amb la família, trobar l’amor de la teva vida o passar la tarda a la terrassa […]

MINDFULNESS: PER A SABER VIURE EL PRESENT

mindfulness para vivir el presente

El mindfulness és un terme anglès, amb origen en la paraula “sati” (la qual significa recordar) del pali. És un idioma similar a sànscrit i ho parlaven en l’època de Buda fa més de 2500 anys. Les traduccions més comunes que es fan d’aquest terme són consciència plena, presència mental, o la que més s’usa […]