SAPS COM N’ÉS DE PODEROSA LA MÚSICA?

Do you know how powerful music is?

 

Des de la percussió dels batecs rítmics del cor de la nostra mare, la música es filtra en les nostres vides des de l’inici de la nostra existència i està sempre present durant tota la nostra vida. És una companya constant, des de les primeres notes en l’úter fins al final dels nostres dies. La música, en essència, podríem dir que es converteix en la banda sonora de la nostra vida, prenent protagonisme en molts dels nostres records i els moments més especials de la nostra vida. També en els dies mundans. La música sempre és allá.

Al voltant del planeta, existeixen llocs emblemàtics on la música no és simplement una forma d’expressió, sinó un element intrínsec del patrimoni cultural. Un exemple és el de Nova Orleans. Els carrers sonen a jazz, una tradició que ha transcendit generacions i continua sent un testimoniatge de la rica herència musical de la ciutat. Aquests llocs no sols ens ofereixen una experiència musical única, sinó que també ens connecten amb la història i la identitat d’una comunitat.

LA PSICOLOGIA DE LA MÚSICA

El passat 22 de novembre, va ser el Dia Internacional de la Música. Una ocasió per a recordar l’important que és en tots els àmbits. A més de ser una acompanyant en la nostra vida influeix en la nostra salut emocional. Com afecta la música al benestar psicològic? Més enllà del valor personal, cultural i social, la música té la capacitat d’influir en les nostres emocions.

La psicologia de la música explora com les melodies i ritmes afecten la nostra ment i les nostres emocions. Diversos estudis han demostrat que la música té un impacte significatiu en l’estat d’ànim, l’ansietat i l’estrès. Des de l’alliberament d’endorfines durant l’escolta de melodies alegres fins a la calma induïda per sons suaus, la música es converteix en una eina terapèutica que transcendeix barreres lingüístiques i culturals.

A MÉS, LA MÚSICA MODELA LA MENT

El cervell respon de manera única a la música. La ressonància emocional d’una peça musical es tradueix en canvis neuroquímics que afecten positivament el nostre estat d’ànim i benestar general. La música s’ha convertit en un aliat en la lluita contra la depressió, l’estrès posttraumàtic i altres condicions emocionals. I, al seu torn, té beneficis cognitius:

Millora de la memòria

La pràctica musical estimula àrees del cervell relacionades amb la memòria. Aprendre a tocar un instrument, recordar lletres de cançons o reconèixer patrons musicals enforteix la memòria a curt i llarg termini.

Desenvolupa les habilitats motores

Tocar un instrument implica coordinació entre les mans i, en alguns casos, altres parts del cos. Aquest procés millora les habilitats motores fines i la coordinació mà-ull.

Estimula el pensament analític

La interpretació musical implica comprendre l’estructura d’una peça, reconèixer patrons i realitzar ajustos en temps real. Això fomenta el pensament analític i la capacitat de resoldre problemes de manera ràpida i eficient.

Ajuda en el desenvolupament del llenguatge

La música està vinculada al desenvolupament del llenguatge, especialment en nens i nenes. L’exposició a la música en edats primerenques millora l’aprenentatge del llenguatge i ajuda en la comprensió de patrons auditius.

Incrementa la capacitat d’atenció i concentració

Requereix atenció i concentració, ja sigui en aprendre a tocar un instrument o en seguir el ritme i la melodia. Aquesta capacitat de concentració es pot transferir a altres àrees de la vida quotidiana.

Reducció de l’estrès i l’ansietat

Escoltar música relaxant té efectes positius en el sistema nerviós, reduint els nivells d’estrès i ansietat. És una eina de relaxació molt útil que calma la ment i el cos.

Estimula la creativitat

En evocar emocions profundes, allibera la ment per a crear associacions, fomenta la improvisació i estableix ambients creatius. La seva diversitat d’estils i la col·laboració musical impulsen l’experimentació creativa, mentre que l’expressió emocional a través de la música actua com una forma de catarsi, alliberant tensions i facilitant l’expressió.

Desenvolupa la percepció auditiva

Aguditza la capacitat de percebre i discriminar diferents sons. Això és essencial per al desenvolupament de la percepció auditiva i la consciència de l’entorn sonor.

Desenvolupa la disciplina i la paciència

Aprendre música requereix pràctica regular i dedicació al llarg del temps. Aquest procés promou la disciplina i la paciència, habilitats que són transferibles a altres àrees de la vida.

Potència la neuroplasticitat

La pràctica musical activa la neuroplasticitat, la capacitat del cervell per a adaptar-se i canviar. Això significa que la música pot tenir beneficis al llarg de tota la vida, fins i tot en edats avançades.

LA MÚSICA EN TERÀPIA

La teràpia musical s’ha consolidat com una forma efectiva de tractament en l’àmbit de la salut mental. Des de sessions d’escolta guiades a la creació de música com a mitjà d’autoexpressió, la teràpia musical ofereix un espai molt beneficiós per a la salut emocional. Musicoteràpia, teràpia de so, rítmica, vocal, neuroteràpia musical, musicoteràpia analítica… Són algunes aplicacions de la música que s’utilitzen en una varietat d’entorns segons necessitats. Una veritable font multifacètica.