HAS SENTIT PARLAR DE LES DISTORSIONS COGNITIVES?

Las distorsiones cognitivas

 

La nostra ment és una poderosa eina que utilitzem per a comprendre i donar sentit al món que ens envolta. No obstant això, a vegades ens porta per camins equivocats. Els nostres pensaments i percepcions poden distorsionar-se, arribant a tenir un impacte significatiu en les nostres emocions i benestar en general.

Així mateix, els nostres pensaments també poden influir en la intensitat i temps de tot allò que sentim. Per això, és sa parar atenció als nostres patrons de pensament per a entendre’ns i poder identificar quan no són del tot precisos, per a evitar patir per interpretacions nostres de la realitat.

QUÈ SÓN LES DISTORSIONS COGNITIVES?

Són patrons de pensaments irracionals o esbiaixats que afecten la nostra percepció de la realitat. Dit d’una altra manera, són formes incorrectes en les quals processem la informació. Interpretacions errònies del que succeeix al nostre voltant, la qual cosa té múltiples conseqüències negatives.

CONSEQÜÈNCIES DE LES DISTORSIONS COGNITIVES

Malestar emocional

Poden generar emocions negatives intenses com l’ansietat, tristesa, ira o frustració. Aquestes distorsions distorsionen la nostra percepció de la realitat i ens porten a interpretar les situacions de manera negativa, la qual cosa afecta el nostre benestar emocional.

Dificultats en les relacions interpersonals

Afecten les nostres interaccions amb els altres. Per exemple, si tenim la tendència a interpretar els comentaris dels altres com a crítiques o atacs personals, és probable que ens sentim constantment a la defensiva i experimentem dificultats a relacionar-nos amb altres persones.

Baixa autoestima

Moltes distorsions cognitives estan associades amb una visió negativa d’un mateix. Ens porta a avaluar les nostres accions com “tot o res”, la qual cosa pot generar una baixa autoestima si no aconseguim els estàndards de perfecció que ens imposem.

Limitacions en la presa de decisions

Poden esbiaixar la nostra manera de pensar i afectar la nostra capacitat per a prendre decisions racionals. Per exemple, treure conclusions exagerades a partir d’un sol esdeveniment, pot portar-nos a prendre decisions basades en suposicions infundades.

Manteniment de problemes psicològics

Poden contribuir al manteniment de problemes psicològics com la depressió o l’ansietat perquè reforcen i perpetuen els pensaments negatius i la visió pessimista de la realitat.

LES DISTORSIONS COGNITIVES MÉS COMUNES

Pensament polaritzat

Aquest tipus de distorsió cognitiva es caracteritza per arribar a veure les coses en termes extrems, sense tenir en compte els matisos o les opcions intermèdies. Les situacions es perceben com “tot o res”, sense considerar la possibilitat que puguin existir múltiples perspectives o resultats mixtos.

“Si no tinc èxit en tot, llavors soc un fracàs total”.

“Si vaig cometre un error durant una presentació en el meu treball, llavors soc incompetent en el meu treball”.

Sobregeneralització

Aquesta distorsió implica extreure conclusions generals a partir d’esdeveniments o experiències limitades. Es pren una única instància i la hi aplica a totes les situacions, sense considerar les variables o les excepcions. Alguna cosa passa una vegada i assumim que sempre és així i serà així en el futur.

“Em van rebutjar en una cita, la qual cosa demostra que ningú em trobarà atractiu/va”.

“Si aquesta persona em va enganyar, tots els altres també ho faran. No puc confiar en ningú”.

Filtratge

Aquesta distorsió implica filtrar selectivament la informació, centrant-se únicament en els aspectes negatius d’una situació mentre s’ignoren els aspectes positius. Els assoliments i esdeveniments favorables es minimitzen o es consideren irrellevants, mentre que els aspectes negatius s’amplifiquen i se’ls dona major importància.

“Malgrat rebre molts compliments, només em concentro en un comentari negatiu”.

“Malgrat passar un moment agradable amb algú, penso en com se’m va ocórrer dir aquesta ximpleria. Segur que pensa que soc estúpid/a i no vol tornar a quedar amb mi”.

Interpretació del pensament

És una distorsió cognitiva en la qual tendim a atribuir significats negatius o desfavorables als esdeveniments, accions o paraules, fins i tot quan no hi ha evidència clara que recolzi aquestes interpretacions.

“Sembla que realment li interessa el que estic dient, però jo sé que pensa que soc una persona incompetent”.

“Segur que aquesta persona no ha contestat al meu WhatsApp perquè vaig fer alguna cosa malament o no li importo prou com per a respondre’m”.

Catastrofisme

Aquesta distorsió cognitiva implica anticipar i exagerar la possibilitat que passin esdeveniments negatius. Es tendeix a imaginar els pitjors escenaris sense considerar la probabilitat real de què passin. Això pot generar ansietat i preocupació excessiva.

“Segur que en la presentació, oblidaré tot el que haig de dir i quedaré en ridícul”.

“El mal que sento al cap, segur que és una malaltia terminal”.

Personalització

És quan tendim a atribuir-nos la responsabilitat personal d’esdeveniments negatius externs, creient que som la causa o el motiu del que succeeix, fins i tot quan hi ha altres factors involucrats. Assumim culpes injustificades i ens sentim responsables per situacions que estan més enllà del nostre control. Una manera de sentir-nos el centre d’atenció de tot dolent que passa.

“Sempre arruïno les coses, segur que aquesta vegada també vaig ser la causa del problema.”

“Sento que soc la raó per la infelicitat de la meva família. Sempre sembla que tot s’enfonsa quan estic a prop.”